Blog

Verstrengelingen

Verstrengelingen en Tantra

Als baby / kind / tiener was je afhankelijk van je ouders of opvoeders t.a.v. veiligheid, intimiteit, seksualiteit, autonomie, identiteit en vrijheid. Het vormt je basis voor (zelf)vertrouwen, het leren verbinden met anderen en met jezelf om je eigen weg te kunnen gaan en helemaal jezelf te mogen en kunnen zijn. Deze thema’s spelen een cruciale rol in heel je leven omdat ze een basis leggen van jouw bestaan om het leven te leven. Toch zijn deze thema’s vaak beschadigd of hebben ze zich niet allemaal kunnen ontwikkelen. Meestal ben je verstrengeld in de waanzin, de belangen, de strijd en de behoeftigheid van je ouders of opvoeders. Samen met hun verleden, conditioneringen, angsten of geloofsovertuigingen vormen ze de verstrengeling van jouw zijn. Misschien heb je wel nooit geleerd, of nooit de ruimte gekregen, om de juiste grenzen te zetten of om NEE te zeggen en afstand te nemen als jij dat wilde. Maar ook met alle liefde en veiligheid vanuit het ouderlijk nest kunnen er beschadigingen ontstaan door onontkoombare situaties. Cruciaal blijft echter wel de veiligheid als basis in je verdere ontwikkeling en de veerkracht in je ontwikkeling.

Bij de geboorte zijn alle 7 chakra’s bruikbaar aanwezig en zullen opeenvolgend elk 7 jaar nodig hebben om tot groei te komen. Zo zal onze basis chakra in ontwikkeling zijn vanaf conceptie tot ons zevende jaar en ons tweede chakra, waar de emoties zich zullen gaan ontwikkelen, tot ongeveer ons 14de jaar enz. Zo komen alle chakra’s tot wasdom, in balans en ontwikkeling. Bij de eerste chakra’s spelen de omstandigheden (6 Thema’s) dus een grote rol in de ontwikkeling van een goede emotionele basis en autonomie. Deze basis is van belang om o.a. tegenslagen, trauma’s of dergelijke te weerstaan, maar ook in keuzes die je maakt en ontwikkelt. Is de ontwikkeling vrij en in balans of is deze misschien gebaseerd op overlevingsstrategieën die je hebt moeten ontwikkelen omdat de omgeving niet altijd veilig of liefdevol was.

Verstrengelingen zijn er dus altijd wel en deze verstrengelingen zullen steeds meer in het licht komen en aandacht vragen wanneer je ouder wordt en je bovenste chakra’s tot ontwikkeling komen. Belangrijke levensvragen ontstaan ook meestal rond je 40ste, zo ook de drang naar herstel van niet goed ontwikkelde chakra’s vanuit je kind stuk. De ontwikkeling van je bovenste drie chakra’s zullen het leven steeds helderder maken waarbij je kan gaan inzien dat alles met elkaar verbonden is en dat een vrije wil eigenlijk gewoon niet bestaat. Ook kan je gaan inzien dat alles een oorzaak en een gevolg heeft waarbij deze nieuwe inzichten je meer vrijheid geven in je verdere spirituele ontwikkeling.

Het Tibetaans Tantrisch Boeddhisme kan ondersteunend zijn op jouw pad waar jij je oude wonden, angsten en pijn mag gaan transformeren naar onvoorwaardelijke liefde (metta-Ji). Een Tibetaans tantrische massage kan je leiden naar een neutraal gevoel van compassie en liefde voor al wat is. Het ervaren van de levensenergie (prana) kan je balans en evenwicht geven in nieuwe stappen in je leven vrij van emoties of omstandigheden uit het verleden. De overgang van emotionele gevangenschap en illusie naar vrijheid en balans.

 

In liefde, licht en balans,

Johan Raaimakers

 

 

About Johan Raaimakers