Blog

De visie van de Tibetaanse massage

Een tantra massage,

Velen hebben er van gehoord of gelezen en hebben interesse maar zitten nog steeds vol met vragen. Wat houd het nu precies in en wat gebeurd er allemaal tijdens een massage ? Mijn visie van tantra kan daar geen duidelijke antwoorden op geven… Heel simpel omdat de tantra nu juist geen regels of wetten kent, geen dogma’s of beredenering vanuit het hoofd of aangeleerde conditioneringen die de tantra in de weg staan. De tantra in het Tibetaans Boeddhisme laat zich leiden door de prana, de neutrale prana energie die altijd de leidraad is voor een tantrische massage. Maar toch ga ik trachten het zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen in wat een tantra massage is en hoe ik ook dat als zodanig door wil geven in de workshops of lessen.

Tantra en prana,

Wat is prana binnen de tantra en waarom is prana zo belangrijk ? Iedereen is voortdurend, bewust of onbewust, opzoek naar balans omdat dit een natuurlijke staat van ons lichaam is. Daar waar emoties en gedachten stil liggen of de behoefte om iets te doen of om juist iets niet te willen afwezig zijn is er sprake van balans. In een authentieke balans heerst er rust en vrede, problemen die er in onbalans zijn die zijn in een balans afwezig of spelen geen rol op dat moment. Prana is een energie die ervaren kan worden in o.a. meditatie, yoga of massage maar prana kan ook voor een moment worden ervaren in bijvoorbeeld een mooi pakkend lied of muziekstuk of schilderij of kunst. In ons lichaam is de energie die het hoogst aanwezig is leidend, en in o.a. de Tibetaanse Boeddhistische tantra maken we daar gebruik van door de hoogste energie te creëren in de vorm van prana doormiddel van massage. De balans word hierbij gezocht door twee energieën te verenigen vergelijkbaar met een weegschaal die in balans komt. Die twee energieën uiten zich in Shiva en Parvati waarbij de Shiva de mannelijke kant is van de energie vergelijkbaar met yang. Deze Shiva energie huist in de achterkant van ons hooft ter hoogte van het einde van de schedel in onze nek. En de Parvati het vrouwelijke vergelijkbaar met yin huist in de onderrug een stukje boven de bilnaad. De Shiva energie staat hierbij in contact met de bovenste chakra’s met een neerwaartse stroming en de Parvatie met de onderste chakra’s met een opwaartse stroming. Bij een goed opgezeten prana flow massage zullen deze twee energieën , Shiva en Parvati, elkaar ontmoeten rond de hardstreek en daarbij ontstaat prana. Deze prana stroomt dan door onze sushumni nadi die loopt van chakra 1 tot 7 en kan worden verspreid door massage, wiegen, pulsen en schudden door ons gehele meridianen en nadi stelsel in ons lichaam. Vanaf hier kan een balans ontstaan maar vanaf hier kunnen er zich ook onverwerkte emoties of blokkades aandienen. Dit hangt sterk af hoe ons lichaam aversies of begeertes ofwel onbalans heeft opgeslagen in ons leven. Er kan een gevoel ontstaan dat er een schijnwerper op onze emoties word gericht waarbij alle overleving strategieën aan het licht komen. Prana is o.a. compassie, mededogend, compromisloos, barmhartig en vredelievend en met deze eigenschappen van prana begint het proces van inzicht en transformatie richting een authentieke balans waar we allemaal naar verlangen omdat deze balans onze intrinsieke staat van zijn is.

De vier pijlers binnen een tantra massage,

1) Vertrouwen, 2) Overgave, 3) Gelijkwaardigheid, 4) Doelloosheid. Vertrouwen is de eerste en belangrijkste pijler binnen tantra en alle spirituele groei, is er geen vertrouwen zowel in het systeem als wel in de gever van een massage dan vorm zich automatisch een blokkade en is er geen ruimte voor groei. Men kan en hoeft het ook allemaal niet direct te begrijpen maar als voorbeeld; denk je na het lezen van deze pagina het is me nog niet helemaal duidelijk maar mijn gevoel zegt wel dat het oké is of het resoneert met jou zijn dan is er vertrouwen. Na het vertrouwen kan daarom ook de overgave komen en ook alleen maar in die volgorde, overgave is niet makkelijk en ons systeem laat dat niet zomaar gebeuren en dat is maar goed ook. Overgave is het loslaten van alle schijnbaar belangrijke conditioneringen en overtuigingen, misschien niet direct het loslaten maar het zijn de inzichten die je kan verkrijgen dat deze conditioneringen of pakhuis bewustzijn eigenlijk niet meer van toepassing zijn en je belemmeren in je vrijheid. Ben je je dat bewust bewust dan kan er gelijkwaardigheid ontstaan tussen gever en ontvanger ofwel een diep zielscontact op een niveau wat rationeel niet uit te leggen is. Als laatste pijler is er de doelloosheid binnen een massage, natuurlijk iets wat elkaar rationeel tegen kan spreken maar een tantra massage of les binnen mijn visie is doelloos. Er hoeft niets veranderd te worden omdat alles er al is dus het gaat om de gevolgen van een diepe heldere tantrische massage. Tibetaanse Tantra, de weg van mededogen, onvoorwaardelijkheid, empathie en compassie, het pad van healing, transformatie en vrijheid. Geen doelen dus en liever noem ik het ook geen ‘’therapie” omdat dat suggereert dat er iets mis is en dat we iets moeten veranderen. De Tibetaanse Tantra is doelloos maar de visie maakt dat we indirecte verandering ervaren ofwel een transformatie. Een transformatie van energie, een transformatie van de geest, een fysieke transformatie en een transformatie van gevangenschap naar vrijheid.

Metta,

Metta (Pali) betekend zoveel als liefdevolle vriendelijkheid en is 1 van de 4 verheven toestanden van de geest. Met de letters “ji” erachter word het actief in de zin van “het bedrijven van liefdevolle aandacht”. In het Boeddhisme heeft liefde een wat andere betekenis dan wij dat kennen, wij interpreteren liefde vaak op persoonlijk vlak en hebben soms een bepaalde voorwaarde aan onze liefde gekoppeld. In het Boeddhisme betekend liefde niets meer dan dat iedereen gelukkig mag zijn zonder voorwaarden. In de praktijk van het Tibetaans Boeddhisme betekend dat je iemand benadert of aanraakt (massage) vanuit niet iets willen waardoor lichaam en geest in een diepe ontspanning kunnen komen. Die ontspanning, prana (levensenergie) genoemd wordt, is een diepe neutrale ontspanning die een scheidslijn kan maken tussen wat jou geest denkt en voelt en de werkelijke staat van zijn.

Neti neti,

Neti neti (Sanskriet) betekend zoveel als “niet dat” en “niet dat” en pelt zodoende alle lagen (waan) af van dat wat niet van jou is waardoor je ziel (atma) in jou weer zichtbaar wordt. De Tibetaanse Tantra reikt hierbij jou de hand om op een onvoorwaardelijke, veilige en liefdevolle manier de zoektocht aan te gaan naar jou geluk. Deze tocht kan je helpen bij de acceptatie of verwerking van een trauma of gebeurtenis in je leven of als ondersteuning naar jou diepere lagen van bewust-zijn.

Aanraken en intimitiet….

Onze huid is het grootste zintuig wat we bezitten, het meest tastbaar en concreet. Intimiteit is een authentieke behoefte die we bezitten, als kind is er de behoefte aangeraakt te worden als intieme verbinding, vertrouwen en veiligheid. Gelijkheid in de aanraking als volwassenen als intieme verbinding zonder afscheiding is echt aanraken of aangeraakt worden op de grens van gelijkheid. Geen grijpen of vastgrijpen of begeerte inzetten om afstanden te overbruggen of tekortkomingen in te halen, dat is niet het aanraken. Een psychologisch verlangen aan contact als kind komt voort uit gelijkwaardigheid en authentiek contact met je moeder. Maar soms was het intieme contact en veiligheid er niet bij je moeder of vader, de behoefte van contact kan dan doorslaan van behoefte naar begeerte of aversie. Later als volwassene zoek je het intimiteit bij je partner maar als je als kind niet de grenzen van aanraking en intimiteit hebt geleerd kan dat erg verwarrend zijn. Intimiteit kan dan grenzeloos zijn of je laat je overwelmen door de behoefte of de begeerte van een ander. De tantra kan je leren om deze onbalans in intimitiet en aanraking weer evenwichtig te maken. Vastgezette energie kan weer gaan stromen en je leven weer in een authentieke balans brengen. Daarvoor is moed nodig, vertrouwen en overgave. De Tibetaanse tantra reikt je de hand om dit te onderzoeken op een heldere wijze. De wijze en de gedachten van het Vajrayana wat staat voor non-dualiteit, compassie en onvoorwaardelijke liefde.

Non-dualiteit,

Deze komt voor in diverse Oosterse visies o.a. het Indiase Advaita Vedanta, de Boeddhistische Vajrayana Tantra, het Chinese Taoïsme, het Tibetaanse Dzogchen en de Japanse Zen. Al deze visies gaan ervan uit dat het ‘ik’ een mentale constructie is die door het denken gekoesterd word en zich identificeert en hecht aan zijn ideeën. Hierdoor kan een dualiteit ontstaan die zich steeds meer afscheid van andere ideeën. Als de overtuiging van een ‘ik’ weg zou vallen blijft er een persoon over die samen kan vallen met het bestaan. Dit word ‘’non-dualiteit’’ ofwel ‘’niet twee’’ genoemd en vormt als het ware een eenheid. Hierdoor kunnen we herkennen dat vrijheid, liefde en geluk altijd aanwezig is en dat juist het idee ‘ik’ daar tussen in kan staan.

Bewust wording,

Het ‘ik’ idee kan soms zo sterk aanwezig zijn dat het hervinden van het bewustzijn noodzakelijk lijkt. Als de ‘ik’ versluiering wordt weggenomen is er sprake van een groter bewust-zijn. Door 3 belangrijke patronen te onderzoeken die het ‘ik denken’ voeden komt men dichter bij bewust wording. Te weten: 1) Hoe is mijn besef van het nu ?… verblijft het ‘ik’ niet teveel in het verleden of in de toekomst. 2) Hoe is mijn ‘ik ben’ identificatie met bepaalde rollen… ‘ik ben dit’ of ‘ik ben dat’ of ‘ik ben nu eenmaal zo’, ‘zo ben ik’. 3) Hoe sterk is mijn ‘ik wil dat niet’ en ‘ik wil dat’. Kan ‘ik’ omstandigheden accepteren zoals die zijn?

Bewust zijn,

Deze treedt op als de voorgaande drie patronen voldoende zijn gezien waardoor meer ruimte ontstaat voor een natuurlijk zijn. Deze natuurlijke staat kenmerkt zich door een wonderbaarlijke ruimte en moeiteloosheid die door de ‘ik’ sluier niet als oké werd bevonden omdat dat te makkelijk leek. Als men dus deze bewustzijn staat van non-dualiteit herkent wordt direct grenzeloze vrijheid, geluk en liefde aangetroffen. Deze zijn dan niet de zoektocht van een ‘ik’ maar een natuurlijke staat van oneindig geluk, vrijheid en liefde.

Bewust handelen,

De vrijheid, geluk en liefde die ontstaat als het ‘ik’ wordt losgelaten wordt een stuk makkelijker bereikt als men ook bewust handelt. Dit vraagt training op alertheid en aanwezigheid door onder andere meditatie. Hierbij blijft het denken steeds nuttig zolang we het denken maar niet identificeren met een ‘ik’. Zodra het denken zich bindt aan een ‘ik’ wordt de besturing van het leven overgenomen door een illusie. Wanneer je je niet langer laat leiden door een ‘ik’ dan zijn authentiek handelen, innerlijke rust, vrijheid, geluk en liefde het onmiddellijke gevolg. Een tantra massage en bewust zijn en handelen zijn dus uitermate belangrijk, vanuit een zuiver bewustzijn kan een massage of aanraking helend zijn vanuit onbewuste aanraking aversie of begeerte ontstaat juist vaak het tegenovergestelde.

Een heldere tantrische filosofie,

De enige weg naar vrijheid is de weg naar binnen. Het leven kent geen uitgang maar alleen maar ingang, vrijheid kan je niet ervaren om naarstig te zoeken naar de uitgang. Een heldere ingang is het onderzoeken van je eigen patronen die problemen en frustraties creëren. Vanaf het begin van ons leven kan allerlei verwarringen ontstaan zoals verwarring over veiligheid, intimiteit, over wie je bent en wanneer zeg ik ja en wanneer mag ik nee zeggen. Verwarring die ingesleten kan zijn door opvoeding of geloof, school, gemeenschap of nare gebeurtenissen. Dit alles met gevolg dat de verwarring ingesleten kan zijn tot een gewoontepatroon. Bijvoorbeeld op fysiek niveau je houding, spanningen en blokkades, of emotioneel niveau overgevoelig of verhard of mentale gevolgen zoals negatieve denkpatronen waarmee je jezelf steeds onderuit haalt. De ingesleten patronen zijn eigenlijk overlevingsstrategieën die je ontwikkeld hebt, ze zitten diep verankerd en laten zich niet makkelijk veranderen.

Nu kunnen we alle gevolgen van verwarring afzonderlijk onder een loep gaan leggen en er mee aan de slag gaan, dat kan…. Maar we kunnen onze verwarring door inzichten en helderheid ook transformeren naar een vrij leven. Vrij in die zin dat een verleden geen invloed meer heeft op het nu of in een toekomst. De Tibetaanse tantra reikt je hierbij de hand door balans te brengen en inzichten te creëren in je gewoonte patronen. Niet direct door actieve veranderingen of door doelen na te streven maar door vertrouwen en overgave te bevorderen waardoor overleven getransformeerd kan worden in leven. Leven in een authentieke vrijheid …

Kennis, ervaring en intuïtie,

Tibetaanse tantra massage

Nu zijn de lessen die we gaan aanbieden niet direct bedoeld om een professioneel masseur of tantric te worden maar het zou er wel naartoe kunnen leiden. Ook hier komt de doelloosheid weer ter spraken, we bewandelen een pad en we vertrouwen dat we het op deze manier goed doen. Immers we gaan als eerste instantie uit van persoonlijke groei of ontwikkeling zowel individueel of in een relatie met een ander. En als de persoonlijke groei en helderheid kan ontwikkelen kunnen we ook op een heldere en zuivere manier anderen helpen op hun pad. In de lessen gaat het bij Ecstatic-Touch er om dat jij op een veilige manier jou levensenergie ofwel je prana energie kan ervaren. Dat jij kan ervaren hoe het is als je hoofd/geest/ego met als zijn oordelen en conditioneringen even naar de achtergrond verdwijnt zodat jij of jullie kunnen ervaren hoe het is om neutraal en zonder oordelen te zijn naar de ander en juist de schoonheid en de onvoorwaardelijke liefde te ervaren tot jezelf of tot een ander. Daarom gaan de workshops of cursussen die je volgt niet gepaard met certificaten en of diploma’s. In het oude Oosten of in het Westen zitten wat verschillen in de vormen van lessen en zeker al als het gaat om spirituele lessen. Een diploma of certificaat suggereert iets en het kan iets suggereren wat diep van binnen nog niet begrepen wordt. Als het diep van binnen wel begrepen is begrijpen we ook dat een diploma of certificaat fictie is. Belangrijker in spirituele groei is kennis, ervaring en intuïtie en dit in gelijke mate, als een driehoek waarvan de vlakken een gelijke afmeting hebben. Met een overdosis aan boeken kennis of door elke week naar satsang’s te gaan of theoretiche lessen te volgen kom je er nog niet. Door alleen maar massage technieken te leren, of 2 keer in de week yoga of meditatie te beoefenen kom je er ook niet. En door alleen maar op je intuïtie af te gaan loop je op den duur ook vast. Alle 3 zijn wel heel belangrijk maar dan ook in gelijke maten zodat kennis, ervaring/oefening en intuïtie elkaar juist versterken tot een helder weten.

Kum Nye les principes,

Lessen zoals vanuit de Oosterse Kum Nye kennen van oorsprong geen begin of einde zoals wij die wel vaak kennen in het westen. Leerlingen kunnen op elk moment instromen en vormen daarom vaak weer een les voor gevorderde. Dezelfde of schijnbaar dezelfde lessen hebben altijd een verdieping op een ander niveau het gaat in deze lessen ook niet om goed of beter….. Door veel te oefenen en steeds weer lessen te volgen kom je steeds weer op diepere niveaus uit. Omdat ik uit ervaring heb geleerd en omdat het in eerste instantie niet gaat om een professionele opleiding heb ik hier wat veranderingen in aangebracht en werk ik op bepaalde niveaus waar het principe van dezelfde lessen weer wel van toepassing is.

De teacher Johan Raaimakers,

Tantristisch masseur in de Tibetaanse Boeddhistische stroming Kum Nye.

Sinds 2010 volg ik diverse intensieve massage opleidingen die hebben geleid tot de kennis en ervaring van nu. Mijn voornaamste opleiding is de opleiding tot tantra masseur bij Tantra Lotus in Breda. Dit is een Tibetaans Boeddhistische opleiding uit de Kum Nye traditie, waar veel aandacht is voor praktijk(massage), theorie (Dharma), yoga en meditatie (vipassana en tenang). Ik heb er geleerd en ervaren over de diepgaande werking die een massage kan hebben op het lichamelijk, emotioneel en geestelijk welzijn. Massage technieken als Sveda-, Vedische en prana flow, en de integratie van duo yogatechnieken en meditatieve technieken in een behandeling geven een stabiele basis voor het geven van tantristische sessies.. Ik heb een ruime ervaring opgedaan in het geven van massages en Coaching en hoewel alle mensen, wensen en lichamen anders zijn is mijn intentie altijd hetzelfde, het brengen van balans…. Nog steeds volg ik opleidingen en verdiep me in Oosterse en Tibetaanse tradities en visies. Verder ben ik ook actief buiten Nederland en Europa, ik werk regelmatig als gast body-worker op diverse evenementen.

Mijn ervaring en overdracht,

Sinds 2010 heb ik veel ervaring opgedaan en persoonlijke transformaties ondergaan als gevolg van kennis, ervaring en intuïtie. Wat ik heb geleerd is dat alles wat ik heb ervaren en aan technieken en ervaring heb ontwikkeld niet is te leren in een paar lessen. Wel heb ik ontdekt dat ik binnen een lesdag mensen kan laten ervaren hoe het voelt om in prana te zijn. Vanuit die ervaring ga ik stap voor stap verder, ik kan immers niet 6 jaar ervaring overbrengen in een lesdag en zelfs niet de suggestie wekken dat dat zou kunnen. Daarom heb ik gekozen voor duurzaamheid, het gaat immers nooit om een einddoel maar om het pad wat we bewandelen. Voor sommige zal het op deze manier niet snel genoeg gaan maar door de technieken en het principe stap voor stap goed te leren heb je er veel meer en dus duurzamer profeit van. Jij of jullie kunnen hierbij ook zelf bepalen hoe ver, hoe diep of hoe lang jullie het pad willen bewandelen waarbij de lessen een uitdaging maar ook een welkomen ontspanning kan zijn. De lessen noem ik bewust “Prana & Verbinding” hiermee verwijs ik naar het belang van “prana” in iedere tantrische massage omdat de hoogste energie aanwezig in ons lichaam leidend is. Prana is een neutrale energie en binnen de tantra maken we daar graag gebruik van. De “verbinding” staat vooral voor hoe je in verbinding kan zijn met de ander en tegelijkertijd met jezelf als gever of ontvanger. Uiteindelijk zal het dus gaan om de gelijkwaardigheid binnen de massage wat we een eenheid noemen en de balans vormt tussen Shiva en Shaktie energie.

De massage lessen

De opzet van de massagelessen zoals we die aan willen bieden. Om de verschillende levels te kunnen deelnemen moet er altijd begonnen worden met de basis. De basis vormt hierbij al een zeer uitgebreid aspect aan technieken en is op zich al voldoende om goed uit de voeten te kunnen binnen een tantrische massage in privé sfeer. Eigenlijk is meer niet nodig als het gaat om diepere persoonlijke of relatie ontwikkelingen. In een dag workshop heb je een inkijk en kan je ervaren wat Tibetaanse tantra inhoud en hoe prana kan voelen. De basis trilogie gaat weer wat verder en dieper. Heb je er zin in gekregen na de basis is er meer en kan je je meer verdiepen in de  levels 1 en 2. Hieronder volgt de uitleg van de diverse lessen in grove lijnen waarbij deze altijd kan afwijken gelang het niveau van een groep.

Bekijk hier de korte film van Tantra-Atma en Desire-Center voor een indruk van een tantrische massage.

 

In liefde, licht en balans,

Johan Raaimakers

www.tantra-atma.nl

 

About Johan Raaimakers