Tantra Massage in Theorie

Wat leuk dat tantra massage jouw interesse heeft en dank voor het inzien van deze pagina/blog. Ik wil hier graag ingaan op de theorie van tantra massage die behulpzaam is in de praktijk. Er is een groot aanbod op het gebied van tantra massages, vele stromingen van even zoveel masseurs en allemaal hebben ze hun welgemeende visie en dienen zij een bepaald doel. Discussies over wat wel of geen tantra is zijn er voldoende en ieder zal zijn eigen weg daarin vinden. Deze informatieve blog gaat over tantra massage in theorie en is geschreven vanuit mijn persoonlijke ervaring, hand in hand met de visie van de Tibetaanse Boeddhistische Kum-Nye tantra. Eigenlijk is het heel lastig om tantra massage uit te leggen op schrift. Je zou het eerst moeten ervaren om een beeld en gevoel te hebben bij wat tantra massage inhoudt.

“Tantra ontspant het lichaam, opent het hart, brengt de geest in beeld en laat de ziel vrij.”

Met deze blog doe ik een poging om het een en ander helder te maken en om openheid en duidelijkheid te geven vanuit mijn visie. Dit zonder afbreuk te doen aan de mystiek die onlosmakelijk met tantra verbonden is. Ik geef uitleg in het algemeen over tantra en tantra massages. Dit theoretische blog is dus een heel mooi handvat voor de praktijk. Praktijk en theorie, kennis en ervaring, kunnen je wijsheid opleveren, wijsheid die je verder brengt dan dat je je kunt voorstellen. Mijn intentie is dat deze blog mag bijdragen aan een gelukkiger, liefdevol leven voor alle lezers en hun naasten.

Even Voorstellen

Mijn naam is Johan Raaimakers, mijn levenspad begon in 1961 en mijn tantrisch pad rond 2010 bij Tantra-lotus in Breda. Dit was een opleiding tot practitioner met als basis de Kum Nye tantra, ondersteund door de Dharma van het Tibetaans Boeddhisme. De Kum Nye tantra leerde mij de basis van de tantra door massage, yoga en meditatie, waarbij de Dharma (filosofie) van het Tibetaans Boeddhisme me de nodige kennis en ondersteuning gaf. De betekenis van het woord Dharma (Sanskriet) is “de drager” of “de ondersteuner” en is een belangrijk onderdeel op elk tantrisch pad. De combinatie van deze twee gaf mij een inzicht in de werking van de mens, in emoties, chakra’s, blokkades, energiestromingen, gemoedstoestanden, prana en universele waarheden. Met deze stabiele basis over de energetische werking van de mens en mijn eigenwijsheid ging ik verder kijken en onderzoeken wat er nog meer was op het gebied van tantra. Sjamanistische tantra, wat een grote overlapping heeft met de oorsprong van tantra, leerde mij veel over tantra en de natuurelementen als aarde, water, vuur, lucht en ether. De Taoïstische tantra leerde mij om seksuele energie onder andere te gebruiken voor een gezonder leven en de ervaring van een full-body orgasme. Maar ook leerde het Taoïsme mij de kunst van de moderne liefdestechnieken voor de man en vrouw. Verder heb ik diverse masterclasses mogen bijwonen van inspirerende masters als Mahasattva Ma Ananda Sarita die ruim twintig jaar met Osho heeft gewerkt, met Andrew Barns seksuoloog en specialist in body de-amouring, Mal Weeraratnee Ayurvedische massage en de-blocking technieken, Tibetaanse tantra vanuit onze onderwereld en The 4 pillars van Dechen Dorje en diverse andere inspirerende masterclasses. Met deze blog over tantrische massages in theorie met de bijbehorende Dharma hoop ik voor de lezer een zaadje te planten op het pad van tantra en tantrische massages in de praktijk.

Hoe hoog leg jij de lat

Tantra is erg populair geworden in het Westen. We haasten ons, tussen het leven door, om tantrische technieken te leren in de hoop ons erotische leven wat meer pit te geven. Maar tantra is geen aangeleerde techniek, tantra is een levensvorm en een kunst. Techniek is niet meer dan dat, techniek is niet de ware kunst. Bij tantra gebruik je je hart en je bewust-zijn, je blijft alert in contact met jezelf en de ander. Wanneer je een formule of techniek probeert te onthouden, vergeet je misschien de aandacht voor wat in het hier en nu nodig is. Tantra massage kan een mooie ingang zijn naar meer bewustwording. Tantra kan helpen je ego te gaan doorzien en je bewustzijn te versterken. Hierdoor zal je meer in vrijheid door het leven gaan, emotionele vrijheid zoals ik het zelf noem. Er kan al een mooi zaadje gepland worden met deze blog of in een enkele massage les. Dit alles stap voor stap, zonder doelen willen bereiken, niet iets willen, haasten of rennen, dat is mijn ervaring. Mijn tip is: laat al je doelen en verwachtingen maar los en hou je hart open voor wat er komt. Jij bepaalt de hoogte van de lat en de lat zal zich als vanzelf verplaatsen. Soms zal hij naar beneden vallen omdat hij te hoog ligt. Maar uiteindelijk zal hij hoger komen of nog beter: de lat zal helemaal verdwijnen. Een mooie stelregel in mijn visie hierop is:

“Laat tantra geen andere bedoelingen hebben dan een verdieping van de geest of verrijking van de ziel, het leven kent geen onmogelijkheden en er is altijd hulp uit de andere wereld waar je op kunt rekenen, mits je motieven maar zuiver en oprecht zijn.”

Onze huid en lichaam is het grootste zintuig wat we bezitten, het meest tastbaar en concreet. We zijn ontstaan door seksuele energie en vanaf onze geboorte zijn we onderhevig aan een terminale vergankelijkheid die leven heet. Intimiteit is een authentieke behoefte die we bezitten en als kind is er de behoefte aangeraakt te worden als intieme verbinding, vertrouwen en veiligheid. Een psychologisch verlangen aan contact als kind komt voort uit gelijkwaardigheid en authentiek contact met je moeder. Maar soms was het intieme contact er niet met je moeder en de behoefte van contact kan dan doorslaan naar begeerte. Later als volwassene zoek je de intimiteit bij je partner, maar als je als kind niet de grenzen van aanraking en intimiteit hebt geleerd, kan dat erg verwarrend zijn. Intimiteit kan dan grenzeloos zijn of je laat je overweldigen door begeerte van een ander. Tantra massage kan je leren om deze onbalans in intimiteit en aanraking weer evenwichtig te maken. Vastgezette energie kan weer gaan stromen en je leven weer in een authentieke balans brengen. Daarvoor is moed, vertrouwen en overgave nodig… De Tibetaanse tantra reikt je de hand om dit te onderzoeken op een heldere wijze. Gelijkheid in de aanraking als volwassenen als intieme verbinding zonder afscheiding is echt verbinden op een dieper niveau. Geen grijpen of vastgrijpen of begeerte inzetten om afstanden te overbruggen of tekortkomingen in te halen, dat is niet het zuivere aanraken.

Voorbereidende kennis

Tantra massage is bedoeld voor iedereen, man of vrouw, van elke seksuele voorkeur, paren of gelegenheidskoppels, jong of oud. Wel is tantra een individueel pad, waarbij je in contact met een ander extra wordt gespiegeld of versterkt. 1+1=3. Jij bent een persoon met een bepaald karakter, de ander is daarin met haar of zijn karakter een persoon en samen vormen jullie nog een derde karakter als koppel. De Tibetaanse tantra leert je daarin de gelijkwaardigheid met een ander, met de vragen: hoe kan jij ontvangen en/of geven, ben jij een volger of juist een initiatiefnemer, neem je de verantwoordelijkheid in een aanraking of laat jij een ander al snel over je grenzen gaan waardoor je de energie vastzet? Belangrijk in tantra en tantrische massage is dat je ervoor openstaat zonder gerichte verwachtingen. Bij tantra massage moet schroom voor naakt wel voorbij zijn en is een fysiek soepel lichaam ook wel fijn. Een tantrische massage wordt gegeven op een matras of futon op de grond en de gever beweegt zich rond de ontvanger, het vergt dus wel wat van het fysieke lichaam. Maar je hoeft geen yogi of een verlicht persoon te zijn om tantra te beoefenen, want tantra kent geen grenzen en alleen maar mogelijkheden.

De kunst zit niet in de techniek, maar om die aan te leren en weer los te laten, om daarna gewoon de bewegingen van het gevoel te gaan volgen. Tachtig procent van het werk wordt gedaan door de liefde gestuurd uit het hart en twintig procent door de techniek. Als je liefde en mededogen voor de ander voelt en je de ander niet behandelt als een mechanisme maar als een energiebron van enorme waarde, dan zal het aanvoelen alsof je een orgel bespeelt. Er wordt een melodieuze harmonie gemaakt waar het hele energetische lichaam in mag ontspannen. Daardoor zal niet alleen de ontvanger, maar ook de gever balans en diepe rust ervaren. Nu is in het westen het andere uiterste gekomen; aanraking en massage zijn voor een groot gedeelte seksueel geworden. Massage is nu net een cover, een deken, voor seksualiteit, maar in feite uiten aanraking en massage de functies van de liefde. Wanneer de liefde van haar hoogste troon valt en wordt misbruikt dan wordt het kwalijk. Wanneer je het lichaam van een persoon aanraakt en kan eren alsof het God is, dan stroomt de totale energie en zal het aanvoelen als een diepe meditatie. Een tantrische massage is als een vloeiende dans, een uiting van liefdevolle vriendelijkheid om daarna over te gaan naar heilige seksualiteit waar het middel geen doel is, maar een verdieping en transformatie in een uitgebalanceerde relatie. Ik wil hierbij ook benadrukken dat tantra massage uit de neo-tantra komt en los staat van klassieke tantra. Toch wil ik graag de visie vanuit de klassieke tantra steeds benadrukken. Dit omdat klassieke tantra steeds uitgaat van bewustwording en zo zijn mijn lessen ook bedoeld, om tantra massage te gebruiken als middel naar bewustwording.

Ontvangende en ervaringsgerichte kennis

Suta-maya panna is te vertalen naar ontvangende kennis. Het levert jou als lezer een bepaalde kennis en informatie op die op jouw pad jouw wijsheid kan gaan vormen. Deze kennis, geschreven en gedeeld vanuit wijsheid van anderen, kan dus ondersteunend zijn op jouw spirituele pad van tantra. Ik schrijf voor de duidelijkheid wijsheid en geen waarheid. Want samen met deze kennis, jouw ervaring en jouw gevormde intuïtie vormt het weer jouw wijsheid. Tantra is geen uitgeschreven pad met handleidingen, dogma’s en regels. Dat zou je alleen maar tot een volger maken, waarbij je leunt op de kennis van een ander en die klakkeloos overneemt. Tantra vraagt om discipelen, personen die vrij kunnen denken en zich intuïtief ontwikkelen. Wel kun je een handreiking aannemen van anderen die een bepaald pad al hebben doorlopen. Een raad van de Boeddha uit de Kalama Sutta over geloof en een handreiking van anderen luidt:

“Men dient een geloof op te nemen en te praktiseren wanneer men uit eigen ervaring weet dat: “deze dingen of kwaliteiten zijn goed en voordelig; ze zijn prijzenswaardig en worden geprezen door de wijzen. Wanneer men ze accepteert en ernaar handelt, leiden ze tot voordeel en geluk.”

Het moge duidelijk zijn dat je alleen met kennis, suta-maya panna, niet ver komt met tantra massage. Maar als je zonder kennis alleen op ervaring en intuïtie masseert, hoe goed je dat ook doet, zul je op den duur ook vastlopen. Dit blog is tantra- en massagekennis en naast deze kennis zul je ervaring moeten gaan opdoen in de praktijk. Door opgedane kennis in praktijk te brengen en te gaan ervaren zal er cinta-maya panna ontstaan, wat te vertalen is als ervarende wijsheid. Je vertaalt hiermee je ontvangende wijsheid naar ervarende wijsheid. Beide zijn dus uitermate belangrijk om uiteindelijk uit te komen bij bhavana-maya panna, wat dan weer jouw eigen wijsheid zal gaan vormen. Dus suta-maya panna, de ontvangende wijsheid, cinta-maya panna, de wijsheid die je ervaart, en bhavana-maya panna, die je inzichten geeft waardoor ervaring en wijsheid geïntegreerd worden in je leven. Kennis, ervaring en intuïtie kun je zien als drie vlakken van een driehoek, waarbij alle drie de vlakken gelijk moeten zijn, zodat ze een perfecte driehoek vormen met gelijke hoeken en vlakken. Heb je te weinig kennis, dan zul je aan dat vlak moeten werken. Heb je te weinig ervaring, zul je meer moeten gaan masseren met verschillende mensen en praktijklessen moeten gaan volgen. Heb je te weinig intuïtie, zul je onder andere op persoonlijk vlak aan de slag moeten met meditatie, yoga en bewustwording. Kortom, tantra en massage is niet iets vluchtigs of een techniek die je even aanleert.

Een tantra massage

Eerst even wat belangrijke theorie over tantra en massage gezien vanuit de Tibetaans Boeddhistische tantrische visie. Wat houdt het nu precies in en wat gebeurt er allemaal tijdens een massage? Mijn visie van tantra kan daar geen duidelijke antwoorden op geven… Heel simpel omdat de tantra nu juist geen regels of wetten kent, geen dogma’s of beredenering vanuit het hoofd of aangeleerde conditioneringen die de tantra in de weg staan. De tantra in het Tibetaans Boeddhisme laat zich leiden door de prana, de neutrale prana energie die altijd de leidraad is voor een tantrische massage. Maar toch ga ik trachten zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen wat een tantra massage is en hoe ik dat als zodanig door wil geven in de workshops of lessen.

Wat is prana binnen de tantra en waarom is prana zo belangrijk?

Iedereen is voortdurend, bewust of onbewust, op zoek naar balans omdat dit een natuurlijke staat van ons lichaam is. Daar waar emoties, gedachten en ego stil liggen of de behoefte om iets te doen of om juist iets niet te willen afwezig zijn, is er sprake van balans. In een authentieke balans heerst er rust en vrede. Problemen die er in onbalans zijn, die zijn in een balans afwezig of spelen geen rol op dat moment. Prana is een energie die ervaren kan worden in onder andere meditatie, yoga of massage, maar prana kan ook voor een moment worden ervaren tijdens het horen van een mooi lied of muziekstuk of tijdens het zien van een schilderij of kunst. In ons lichaam is de energie die het hoogst aanwezig is leidend, en in onder andere de Tibetaanse Boeddhistische tantra maken we daar gebruik van door deze hoogste energie te creëren door middel van massage. De balans wordt hierbij gezocht door twee energieën te verenigen. Die twee energieën uiten zich in Shiva en Parvati/Shakti. Shiva is de mannelijke kant van de energie, vergelijkbaar met yang. Deze Shiva energie huist in de achterkant van ons hoofd ter hoogte van het einde van de schedel in onze nek. Parvati/Shakti, het vrouwelijke, vergelijkbaar met yin, huist in de onderrug een stukje boven de bilnaad. De Shiva energie staat hierbij in contact met de bovenste chakra’s met een neerwaartse stroming en de Parvati/Shakti energie met de onderste chakra’s met een opwaartse stroming. Bij een goed opgezette tantra massage zullen deze twee energieën, Shiva en Parvati/Shakti, elkaar ontmoeten rond de hartstreek en daarbij ontstaat prana. Deze prana stroomt dan door onze sushumni nadi, die loopt van chakra 1 tot 7 en kan worden verspreid door massage, wiegen, pulsen en schudden door ons gehele meridianen en nadi stelsel in ons lichaam. Vanaf hier kan een balans ontstaan, maar vanaf hier kunnen zich ook onverwerkte emoties of blokkades aandienen. Dit hangt sterk af van hoe ons lichaam aversies of begeertes ofwel onbalans heeft opgeslagen in ons leven. Er kan een gevoel ontstaan dat er een schijnwerper op onze emoties wordt gericht, waarbij alle overlevingsstrategieën aan het licht komen. Prana is onder andere compassievol, mededogend, compromisloos, barmhartig en vredelievend en met deze eigenschappen van prana begint het proces van inzicht en transformatie richting een authentieke balans waar we allemaal naar verlangen, omdat deze balans onze intrinsieke staat van zijn is.

De vier pijlers binnen een tantra massage

1. Vertrouwen 3. Gelijkwaardigheid 2. Overgave 4. Doelloosheid

Vertrouwen is de eerste en belangrijkste pijler binnen tantra en alle spirituele groei. Is er geen vertrouwen zowel in het systeem als wel in de gever van een massage dan vormt zich automatisch een blokkade en is er geen ruimte voor groei. Men kan en hoeft het ook allemaal niet direct te begrijpen, maar als voorbeeld: denk je na het lezen van dit hoofdstuk ‘het is me nog niet helemaal duidelijk, maar mijn gevoel zegt wel dat het oké is’ of het resoneert met jou zijn, dan is er vertrouwen. Na het vertrouwen kan daarom ook de overgave komen en ook alleen maar in die volgorde. Overgave is niet makkelijk en ons systeem laat dat niet zomaar gebeuren en dat is maar goed ook. Overgave is het loslaten van alle schijnbaar belangrijke conditioneringen en overtuigingen. Misschien niet direct het loslaten, maar het zijn de inzichten die je kunt verkrijgen dat deze conditioneringen eigenlijk niet meer van toepassing zijn en je belemmeren in je vrijheid. Ben je je dat bewust-bewust, dan kan er gelijkwaardigheid ontstaan tussen gever en ontvanger als derde pijler. Dit kun je ervaren als een diep zielscontact op een niveau wat rationeel niet uit te leggen is. Als laatste pijler is er de doelloosheid binnen een massage, natuurlijk iets wat elkaar rationeel tegen kan spreken, maar een tantra massage binnen mijn visie is absoluut doelloos. Er hoeft niets veranderd te worden omdat alles er al is, dus het gaat om de gevolgen van een diepe, heldere tantrische massage. Tibetaanse Tantra, de weg van mededogen, onvoorwaardelijkheid, empathie en compassie, het pad van healing, transformatie en vrijheid. Er zijn dus geen doelen en liever noem ik het ook geen ‘therapie’, omdat dat suggereert dat er iets mis is en dat we iets moeten veranderen. De Tibetaanse Tantra is doelloos, maar de visie maakt dat we indirecte verandering ervaren ofwel een transformatie. Een transformatie van energie, een transformatie van de geest, een fysieke transformatie en een transformatie van gevangenschap naar vrijheid.

Metta

Metta betekent zoveel als liefdevolle vriendelijkheid en is één van de vier verheven toestanden van de geest. Met de letters ‘ji’ erachter wordt het actief in de zin van ‘het bedrijven van liefdevolle aandacht’. In het Boeddhisme heeft liefde een wat andere betekenis dan wij dat kennen. Wij interpreteren liefde vaak op persoonlijk vlak en hebben soms een bepaalde voorwaarde aan onze liefde gekoppeld. In het Boeddhisme betekent liefde niets meer dan dat iedereen gelukkig mag zijn zonder voorwaarden. In de praktijk van het Tibetaans Boeddhisme betekent dat je iemand benadert of aanraakt (massage) vanuit niet iets willen, waardoor lichaam en geest in een diepe ontspanning kunnen komen. Die ontspanning, ook prana (levensenergie) genoemd, is een diepe neutrale ontspanning die een scheidslijn kan maken tussen wat jouw geest denkt en voelt en de werkelijke staat van zijn.

Neti neti

Neti neti betekent zoveel als ‘niet dat’ en ‘niet dat’ en pelt zodoende alle lagen (waan) af van dat wat niet van jou is, waardoor je ziel (atma) in jou weer zichtbaar wordt. De Tibetaanse Tantra reikt je hierbij de hand om op een onvoorwaardelijke, veilige en liefdevolle manier de zoektocht aan te gaan naar jouw geluk. Deze tocht kan je helpen bij de acceptatie of verwerking van een trauma of gebeurtenis in je leven of als ondersteuning naar jouw diepere lagen van bewust-zijn.

Non-dualiteit

Deze komt voor in diverse Oosterse visies, onder andere het Indiase Advaita Vedanta, de Boeddhistische Vajrayana Tantra, het Chinese Taoïsme, het Tibetaanse Dzogchen en de Japanse Zen. Al deze visies gaan ervan uit dat het ‘ik’ een mentale constructie is, die door het denken gekoesterd wordt en zich identificeert en hecht aan zijn ideeën. Hierdoor kan een dualiteit ontstaan, die zich steeds meer afscheidt van andere ideeën. Als de overtuiging van een ‘ik’ weg zouden vallen, blijft er een persoon over die samen kan vallen met het bestaan. Dit word ‘non-dualiteit’ ofwel ‘niet twee’ genoemd en vormt als het ware een eenheid. Hierdoor kunnen we herkennen dat vrijheid, liefde en geluk altijd aanwezig zijn en dat juist het idee ‘ik’ daar tussenin kan staan.

Bewustwording

Het ‘ik’ idee kan soms zo sterk aanwezig zijn dat het hervinden van het bewustzijn noodzakelijk lijkt. Als de ‘ik’ versluiering wordt weggenomen, is er sprake van een groter bewust-zijn. Door drie belangrijke patronen te onderzoeken die het ‘ik denken’ voeden, kom je dichter bij bewustwording. Te weten: Bewust zijn. Deze treedt op als de voorgaande drie patronen voldoende zijn gezien, waardoor meer ruimte ontstaat voor een natuurlijk zijn. Deze natuurlijke staat kenmerkt zich door een wonderbaarlijke ruimte en moeiteloosheid, die door de ‘ik’ sluier niet als oké werd bevonden omdat dat te makkelijk leek. Als men dus deze bewustzijnsstaat van non-dualiteit herkent, wordt direct grenzeloze vrijheid, geluk en liefde aangetroffen. Deze zijn dan niet de zoektocht van een ‘ik’, maar een natuurlijke staat van oneindig geluk, vrijheid en liefde.

Bewust handelen

De vrijheid, geluk en liefde die ontstaat als het ‘ik’ wordt losgelaten, wordt een stuk makkelijker bereikt als men ook bewust handelt. Dit vraagt training op alertheid en aanwezigheid door onder andere meditatie. Hierbij blijft het denken steeds nuttig zolang we het denken maar niet identificeren met een ‘ik’. Zodra het denken zich bindt aan een ‘ik’ wordt de besturing van het leven overgenomen door een illusie. Wanneer je je niet langer laat leiden door een ‘ik’ dan zijn authentiek handelen, innerlijke rust, vrijheid, geluk en liefde het onmiddellijke gevolg. Een tantra massage en bewust zijn en handelen zijn dus uitermate belangrijk. Vanuit een zuiver bewustzijn kan een massage of aanraking helend zijn. Vanuit onbewuste aanraking aversie of begeerte ontstaat juist vaak het tegenovergestelde.

Een heldere tantrische filosofie

De enige weg naar vrijheid is de weg naar binnen. Het leven kent geen uitgang maar alleen maar ingang. Vrijheid kun je niet ervaren door naarstig te zoeken naar de uitgang. Een heldere ingang is het onderzoeken van je eigen patronen die problemen en frustraties creëren. Vanaf het begin van ons leven kunnen allerlei verwarringen ontstaan, zoals verwarring over veiligheid, intimiteit, over wie je bent en wanneer zeg ik ‘ja’ en wanneer mag ik ‘nee’ zeggen. Verwarring die ingesleten kan zijn door opvoeding of geloof, school, gemeenschap of nare gebeurtenissen. Dit alles met gevolg dat de verwarring ingesleten kan zijn tot een gewoontepatroon. Bijvoorbeeld op fysiek niveau (je houding, spanningen en blokkades) of emotioneel niveau (overgevoelig of verhard) of mentale gevolgen zoals negatieve denkpatronen waarmee je jezelf steeds onderuit haalt. De ingesleten patronen zijn eigenlijk overlevingsstrategieën die je ontwikkeld hebt. Ze zitten diep verankerd en laten zich niet makkelijk veranderen. Nu kunnen we alle gevolgen van verwarring afzonderlijk onder een loep gaan leggen en er mee aan de slag gaan, dat kan… Maar we kunnen onze verwarring door inzichten en helderheid ook transformeren naar een vrij leven. Vrij in die zin dat een verleden geen invloed meer heeft op het nu of in een toekomst. De Tibetaanse tantra reikt je hierbij de hand door balans te brengen en inzichten te creëren in je gewoontepatronen. Niet direct door actieve veranderingen of door doelen na te streven, maar door vertrouwen en overgave te bevorderen, waardoor overleven getransformeerd kan worden in leven. Leven in een authentieke vrijheid…

Consent binnen de massage

Ook wil ik je graag nog meenemen in het consent dat je met elkaar maakt in een massage. In een later stadium van massage en omgang met elkaar is een consent als vanzelfsprekend, maar zeker in het begin is een consent belangrijk op weg naar bewustwording, zelfkennis en omgang met anderen. Het concept Wheel of Consent leert je hierbij handreikingen en vooraf grenzen aan te geven en te respecteren. Grenzen en wederzijds respect die van belang zijn op jou/jullie pad van bewustwording. Hiervoor heb ik een speciaal blog geschreven klik hier

“Veroordeel niets en je zal gelukkig zijn. Vergeef alles en je zal gelukkiger zijn. Hou van alles en je zal het gelukkigst zijn.”

Redenen of motivaties om voor tantra te kiezen

De reden om je op het spirituele (Tantra) pad te begeven is belangrijk. Het gaat over de, vaak onbewuste, redenen waarom je met een spirituele richting bent begonnen of wilt gaan beginnen. Wil je er bijvoorbeeld beter van worden, wil je een psychologisch probleem vanuit het verleden oplossen of wil je in hogere bewustzijnssferen komen. Bij Tantra is vaak, vooral bij de start, het seksuele aspect een reden. Maar zijn al dit soort motivaties om spiritueel bezig te zijn geschikt? Zijn dat de oorspronkelijke redenen van de oude meesters die de diverse richtingen hebben ontwikkeld en aangegeven? Leiden al deze redenen naar wakker worden, een heldere geest, ontwaken, spirituele vrijheid en het bewust ervaren van je pure en ware goddelijke natuur? Wanneer je naar de basisvisies van de meeste spirituele richtingen kijkt, hebben ze allemaal wel een bepaalde voorwaarde om ermee aan de slag te gaan. De een noemt het zuivere redenen of motivaties, de ander juiste redenen. Weer een andere richting noemt het in lijn brengende redenen en anderen weer profijtelijke motivaties. Het Boeddhisme is daar een prachtig voorbeeld van met de vier edele waarheden en het nobele achtvoudige pad. Een aantal daarvan geldt voor vrijwel elke spirituele richting, zoals: juist inzicht, juist spreken, juiste handelingen en juiste meditatie. De meeste mensen slaan deze motivaties gemakshalve maar even over en proberen meteen te beginnen met oefeningen die bestemd zijn voor (ver) gevorderden. Wees ervan overtuigd dat deze werkwijze je niet zo heel ver gaat brengen.

Redenen of motivaties die matig profijt opleveren

De meesten beginnen vanuit een nog onbekende reden. Dat is helemaal niet zo erg, het spirituele pad is een pad van groei, je moet ergens beginnen. Vaak komen de inzichten in de loop van de jaren. Langzaamaan ga je beseffen dat de juiste intentie (nog) niet is gevonden. Daarna komen als vanzelf de juiste motivaties bij je binnen en dan kan het een echt profijtelijk pad worden. Dan opent zich de weg naar spirituele vrijheid en ontwaken. Tantra laat je beseffen dat je in essentie gewoon al perfect bent, ondanks al de imperfecties van je onvolmaakte body-mind. Je mag jezelf gewoonweg accepteren. Het uitgangspunt dat je niet oké zou zijn is fundamenteel fout. Je hoeft niets te veranderen om liefde en acceptatie waard te zijn. Aan de andere kant is er niets mis mee om aan het verfijnen en verbeteren van de bodymind te werken. Tantra kan je door meer bewust te zijn een beetje helpen om wat te verbeteren.

Nadat je een tijd heel bewust met je spirituele pad bezig geweest bent, kan er een shift ontstaan, een transformatie, waarbij je de pure, juiste gronden van het tantrapad gaat inzien. Deze inzichten helpen je de echte vruchten te laten dragen waarvoor je bezig bent. Uiteindelijk gaat het erom het tantrapad te volgen om van je reeds bestaande aangeboren goddelijkheid bewust te worden. Impliciet is dat het, vaak onbewuste, verlangen van je natuurlijke hart waaruit volgt dat dit je pure motief is om het resultaat van dit bewustzijn in het belang van anderen te delen. Om zover te komen, is het goed om in meditatie het goddelijke of het Bestaan steeds nederig te vragen of je de zuivere motivatie mag ontvangen. Je gaat zeker heel verbaasd over het resultaat zijn. Laat je verrassen door het schitterende meditatieve pad van Tantra transformatie…Boeddhistische oefening het ego los te laten Boeddhistische meditatie bevrijdt ons van existentieel leed. Ze leert ons de dingen te accepteren zoals ze zijn, en dat geeft vrede. Toch is het geen oefening in gelukkig zijn, maar in egoloosheid. Concepten kleuren onze gedachten, maar dat niet alleen: ze kleuren ook onze beleving. De werkelijkheid waarin we leven, is de werkelijkheid zoals we die beleven. Die werkelijkheid is aangekleed door onze concepten. In het Tibetaans wordt dat kündzop genoemd, wat ‘alles aangekleed’ betekent. In het Sanskriet gebruikt men de term samvrrti-satya, de ‘aangeklede werkelijkheid’. Als wij onze geliefde zien, dan ervaren wij die niet als elk ander persoon, maar roept zijn of haar aanblik zekere gevoelens bij ons op. Als wij ons eigen huis zien, dan zien wij geen verzameling bakstenen, maar een plek om te wonen, ons thuis wat aan het huis zelf echter niet af te lezen is. En in dat huis erger jij je misschien aan de rommel die je huisgenoten achterlaten, maar je huisgenoten zien daar misschien helemaal geen rommel in. Humeurig treed jij hen tegemoet, maar zij hebben geen idee waar zij dat humeur aan hebben verdiend. De manier waarop je de werkelijkheid aankleedt, heeft dus effect op je doen en laten, op je spreken en handelen. Wie denkt dat zijn versie van de werkelijkheid de versie van de werkelijkheid is, vergist zich. En die vergissing, zo benadrukt de Boeddha, kan ‘pijnlijke’ effecten hebben (lijden).

Emoties

De boeddhistische leer is een heilsleer. Het beoogt niet alleen kennis te ontwikkelen, maar die kennis ook in te zetten om de ‘ontwaakte staat’, verlichting te bereiken. Door onze kennis zo te ontwikkelen dat wij het beste in onszelf, in anderen en in de maatschappij naar boven halen. Emoties spelen daarbij een belangrijke rol. Ze vormen de kleurstof van onze gedachten. Aan elke gedachte kleeft een bepaalde emotionele kleur; er gaat een emotie, herinnering of verwachting mee gepaard. Zo bepaalt dat wat jij je over een persoon herinnert, hoe je die persoon een volgende keer tegemoet treedt. Daar zit een relatie van oorzaak en gevolg in, op mentaal niveau. Meditatie helpt je om je van die samenhang bewust te worden. Het verscherpt je geest, laat zien hoe je in gedachten gevangen kunt zijn. Door meditatieve oefening ontwikkel je een zekere scepsis ten opzichte van de gedachten die voortdurend door je hoofd spelen. Je gaat anders naar het verschijnsel ‘denken’ kijken. Je begint een gevoel te krijgen voor je eigen overtuigingen, een besef voor de veranderlijkheid daarvan. Je merkt dat je je bepaalde gewoontes hebt aangeleerd, mentale gewoontes. Gewoontes waarvan sommige zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar andere op schijn of illusie. Je ontdekt je innerlijke zelfonderschatting en overschatting, je innerlijke demonen. Die demonen zijn geen entiteiten buiten jezelf, maar je eigen hartstochten, jaloezie, hebzucht, twijfel en angst. Het zijn scheppingen van de geest. Motivatie en emotie zijn begrippen die dicht bij elkaar liggen. Emotie betekent letterlijk ‘iets wat je aanzet tot beweging’, ze beweegt je tot een bepaalde daad. De manier waarop je tegen je emoties aankijkt, zal ook je handelen beïnvloeden. Daarom is psychologisch zelfinzicht volgens het Boeddhisme belangrijk. Zelfinzicht draagt niet alleen bij aan onze kennis, maar beïnvloedt ook hoe wij ons gedragen. Meditatief inzicht kan onze humaniteit bevorderen.

Psychologie

Als heilsleer lijkt de boeddhistische psychologie te verschillen van de wetenschappelijke psychologie, waarvan de wetenschappelijke beoogt neutraal te zijn. In de praktijk zitten er echter wel wat haken en ogen aan die beoogde neutraliteit. Bij alle wetenschap speelt op de achtergrond een zekere heilsverwachting mee. Verrichten we immers geen onderzoek om kennis te vergaren waar de mensheid baat bij heeft. Om met die kennis snellere computers te maken, nieuwe medicijnen uit te vinden, betere psychotherapie te ontwikkelen en ons menselijke bestaan ten goede te veranderen. Ook verschilt de boeddhistische psychologie van de zogenoemde positieve psychologie en haar onderzoek naar de factoren die bijdragen aan geluk of levensvreugde. Het gaat boeddhisten niet zomaar om het bereiken van geluk, maar ook om het bereiken van een diep inzicht in het menselijk bestaan. Een inzicht dat ons radicaal bevrijdt van elk ‘egocentrisch’ streven naar geluk. Boeddhisme heeft weliswaar een psychologie, maar het is meer dan dat…. het is ook levenskunst. Het zou bovendien verkeerd zijn om je de boeddhistische psychologie voor te stellen als een vorm van psychotherapie. Psychotherapie probeert hulp te bieden bij specifieke situaties waar mensen zijn vastgelopen in hun levens, bijvoorbeeld door problemen in hun huwelijk, op hun werk, of door stress. Zulke therapie is afhankelijk van een hulpvraag. Een patiënt komt met een probleem aanzetten: hij of zij heeft een fobie, is al maanden depressief, kan niet meer goed in de samenleving functioneren en vraagt een therapeut wat daaraan gedaan kan worden. Dat is een hele waardevolle en legitieme vraag, maar het is niet een vraag waarop de Boeddha antwoord geeft. Een geslaagde psychotherapie eindigt ermee dat de patiënt en therapeut als gelijkwaardige mensen tegenover elkaar zitten. Dan kunnen ze het gaan hebben over universele, menselijke problemen, over de kenmerken van het bestaan. Over ouder worden, over het feit dat het leven eindig en onvoorspelbaar is, dat ziekte ons kan overvallen en dat het leven niet altijd brengt wat wij hadden gewild. Kortom, over existentiële thema’s. Dat zijn de thema’s waar de boeddhistische denker zich mee bezighoudt. Heb je tot nu toe geen vrede kunnen sluiten met vergankelijkheid, met lijden, met je plaats in de wereld, met het feit dat er geen vaste grond onder je voeten is? Dan zegt de Boeddha: ‘Ik kan je een paar suggesties doen, ik kan je bijvoorbeeld leren mediteren. De meditatie die ik onderricht, geeft je inzicht en wijsheid. Je leert de dingen te zien en te accepteren zoals ze zijn en dat geeft vrede.’ De boeddhistische oefening is er dus op gericht om ons te bevrijden van existentieel leed.

Mindfulness

Boeddhistische meditatie is, zoals gezegd, geen oefening in gelukkig zijn. Dat neemt niet weg dat meditatie heilzame effecten kan hebben als gevolg van. Daarom is meditatie ook binnen de psychotherapie geïntroduceerd, onder de naam ‘mindfulness’. Deze vorm van meditatie is ontleend aan wat in het boeddhisme bekend staat als shamatha-meditatie. Shamatha is een term uit het Sanskriet, die we kunnen vertalen als ‘vrede’ of ‘stabiliteit’. Deze meditatie is gericht op het cultiveren en stabiliseren van aandacht: dat geeft rust, ontspanning en bevrijdt je van de fixatie op je gedachten. Het bevrijdt je van gepieker. Hoewel er raakvlakken zijn tussen boeddhisme en de beoefening van mindfulness of shamatha is dit niet waar het op het boeddhistische pad uiteindelijk om gaat. De beoefening is wel een goede en zelfs noodzakelijke training, maar het boeddhistische inzicht reikt verder. Natuurlijk is psychologisch inzicht waardevol, maar het is niet hetzelfde als de spirituele of existentiële vormen van inzicht, die de vrucht zijn van inzichtmeditatie of vipasana. Die vorm van meditatie is de grote filosofische ontdekking van de Boeddha: het is de meditatie die gericht is op het realiseren van egoloosheid.

Kanttekeningen in Tantra

Bij de vraag en intentie ‘Waarom wil je met Tantra bezig zijn?’ komen meestal antwoorden zoals: ‘Ik wil de intimiteit met mijn partner verdiepen’, ‘Ik wil meer in contact met mijzelf komen’, ‘Ik wil mijn seksuele energie transformeren’, ‘Ik wil meer in mijn seksualiteit of energie komen’ of ‘Ik wil betere en meer orgasmen’. Naar aanleiding van al die antwoorden is het goed om de volgende summier omschreven punten bij Tantra altijd in het achterhoofd te houden: Er valt niets aan jezelf te fiksen Er heerst vaak het idee dat je niet oké bent. Er moet iets worden gefikst, geheeld. Bij Tantra is het belangrijk om te beseffen dat er niets te fiksen valt. Wees er bewust van dat je oké bent zoals je nu op dit moment bent. Daarbij komt dat Tantra geen tools kent om je (psychisch) te helen. Tantra heeft geen therapeutische gereedschappen in het pakket. Mocht je ze wel vinden, dan zijn het vaak toevoegingen die door westerlingen aangevuld zijn en meestal niets met de klassieke Tantra te maken hebben. Deze punten kunnen wel het gevolg zijn van Tantra, maar niet of nooit het doel op zich. Er mogen lichte en donkere momenten zijn Tantra is niet een weg om je alleen maar goed en gelukkig te voelen. De donkere kanten mogen er ook zijn. Het is geen voel-je-uitsluitend-goed systeem. Tantra gaat over bewustzijn en bewustwording, waarbij je jezelf helemaal gaat leren kennen zonder iets uit te sluiten. Bij het jezelf leren kennen horen juist ook je schaduwkanten. Wees er bewust van, daar is niets mis mee. Accepteer ze, vol overgave, dan kan transformatie vanzelf ontstaan. Uiteindelijk ben je heel gemotiveerd bezig om je van alles bewust te worden.

Eer het belang van alle wezens

Tantra is niet bedoeld om meer macht te verkrijgen. En al helemaal niet over andere mensen. Tantra gaat uit van een eenheidsgevoel of besef. Het hele universum is ontstaan uit het Goddelijke universele bewustzijn. Daarvoor bestaan vele namen, zoals: Het Ene, de Bron, het Bestaan, Kosmisch Bewustzijn, enzovoort. Dat betekent dat je het idee van eigen ideetjes, beslissingen, willetjes en verlangens kunt loslaten. Situaties kunnen slechts gewoon ontstaan door de genade van het Goddelijke. Vanuit deze zienswijze is Tantra daarbij heel erg begaan met de natuur, de aarde, de mensen en verder alle andere wezens.

Door heel gemotiveerd met Tantra bezig te zijn, kun je je meest diepe menselijke potentie tot uiting laten komen. Over het algemeen word je door allerlei externe invloeden klein gehouden en beperkt. Je bevindt je in een veelheid van allerlei gevangenissen, die je soms zelf gecreëerd hebt. Vaak ben je je daar niet bewust van. Daarom is in Tantra meditatie en verstilling zo belangrijk. Er zit zoveel meer potentie in je dat je het haast niet kunt voorstellen. Bijna alle mensen die met Tantra aan de gang gaan, zie je al binnen de kortste keren groeien, vrijer worden. En dat is dan nog maar een summier begin.

Je bent van jongs af aan opgevoed met het idee dat je iets moet doen om je doel te bereiken. Dat zijn echt drogredenen van de mind, het denken. Je hoeft echt helemaal niets te doen. Iets doen betekent dat het door de mind wordt aangestuurd. Daar ontstaat heel veel intern conflict en ongenoegen door. Volg je hart en laat de dingen ontstaan, zonder je ermee te bemoeien. Door bewust te zijn, meditatief te zijn, kan vanzelf een transformatie ontstaan.

Een zuivere massage in het algemeen

Meditatief en bewust zijn is het meest belangrijke component binnen een tantra massage. Daar wordt mee begonnen en daaraan wordt gedurende de gehele massage vastgehouden. Het is van wezenlijk belang dat de gever voldoende bewustzijn heeft, zodat er geen erotische of seksuele verlangens meer zijn voor eigen genot, maar dat hij of zij helemaal ten dienste kan staan van de ontvanger. Daar zijn vaak jarenlange meditatie en bewustwordingsoefeningen voor nodig. Er mag bij de gever geen focus of issue rondom het sekscenter of seksualiteit zijn. Naast meditatie, ritueel en transformatie kan een tantrische massage voor het transformeren van levensenergie (seksuele) energie/prana naar hart- en/of spirituele energie zorgen. Bij de gehele lichaamsmassage worden de energiekanalen langs de ruggengraat meer geopend. De massage wekt erotische/ seksuele levensenergie op en verspreidt deze over het hele wezen. Wanneer de kundalini /Prana vrij kan stromen, geeft dat meer energie en (levens)kracht. Men voelt zich meer een compleet, heel en vrij mens. Tantra gaat over het voorbij zijn van verlangen, van de seksuele drive en dat men altijd zuiver gecentreerd blijft. De weg daarnaartoe is lastig, want wij zijn nu eenmaal seksuele wezens. Het Tibetaans Boeddhisme heeft daarom ook geen oordelen op het pad van Tantra. Gebruik Tantra of massage niet als het doel voor een beter seksueel leven, dat volgt wel als gevolg van het tantrapad. Ben je er van bewust wanneer je in de prana of kundalini energie zit of in je geilheid. Beide zijn oké, maar ben je er van bewust en van je handelingen die daarbij genomen worden. Het is namelijk altijd sterk te veroordelen wanneer, welke handeling dan ook, tegen de wil van de ontvanger plaatsvindt…

Nogmaals

“Laat tantra geen andere bedoelingen hebben dan een verdieping van de geest of verrijking van de ziel, het leven kent geen onmogelijkheden en er is altijd hulp uit de andere wereld waar je op kunt rekenen, mits je motieven maar zuiver en oprecht zijn”

Genoeg voor vandaag…

Wil jij meer weten inclusief massage technieken stap voor stap omschreven, bestel dan het boek “Tantra massage in theorie”. https://www.tantra-atma.nl/boek/ 

De waarde van dit boek zit echter in combinatie met de praktijk in de massage lessen van Tantra-Atma. https://www.tantra-atma.nl/workshops-evenementen-2/

Voor een impressie van een tantra massage zie deze korte film. https://www.tantra-atma.nl/tantra-film/

 

In liefde, licht en balans,

Johan Raaimakers Tantra-Atma