Relatie massage

Relatie massage is inzetbaar in alle combinaties man/vrouw, vrouw/man, man/man of vrouw/vrouw. Belangrijk is dat er 2 personen vrijwillig en open instaan en dat de ene persoon niet is overtuigd door de ander dat hij of zij mee moet omdat het zou werken want dan gaat het niet werken… Een open mind is belangrijk.

In navolging op de nieuwe aanvulling van het e-boek over koppel / duo massage en de effecten hierop besteden we extra aandacht aan relatie massage.

De kosten van een koppel-massage 260 euro per stel. We reserveren voor deze massage 2.5 uur totaal waarvan 1.5 uur massage 0.5 uur kennismaking gesprek en 0.5 uur laten we jullie alleen in de Tantra tempel na de massage. Er is natuurlijk gelegenheid om te douchen daarna.

De kosten van een duo-massage 260 euro per stel en daarvoor maken we 2 afspraken. 1 voor haar en 1 voor hem waarbij jullie natuurlijk wel alle 2 aanwezig zijn. Hier reserveren we 2 uur waarvan 1.5 uur massage en 0.5 uur kennismaking gesprek en uitleg over de massage.

Hoe werkt dat dan ?

Ten eerste het is inzetbaar in alle combinaties man/vrouw, vrouw/man, man/man of vrouw/vrouw. Belangrijk is dat er 2 personen vrijwillig en open instaan en dat de ene persoon niet is overtuigd door de ander dat hij of zij mee moet omdat het zou werken want dan gaat het niet werken… een open mind is belangrijk. Als voorbeeld neem ik nu een koppel vrouw/man dat bij mij komt voor wat ik dan noem een duo massage. We hebben een duidelijk gesprek vooraf wat de wensen zijn of eventueel problemen en ik leg duidelijk uit wat we gaan doen. Ik geef de vrouw een tantrische massage waar ik haar uitnodig om zich geheel over te geven aan wat er ontstaat en geen rekening te houden met de man die in dit geval in dezelfde ruimte aanwezig is en alles aanschouwt van wat er gebeurt. Hierbij houd ik mij natuurlijk wel aan de eerder besproken wet van prana, seksuele energie gaan we niet uit de weg maar penetratie of onnodige stimulatie uit begeerte is er niet dat moge duidelijk zijn. De vraag en uitdaging van de vrouw is dan ook in hoever zij zich kan overgeven aan mij in de aanwezigheid van haar partner….. De man nodig ik uit om heel de massage te kijken en alle emoties die voorbij komen neutraal te bekijken dus zonder interpretatie maar vanuit gelijkmoedigheid. Dit is een hele klus voor de man want geloof mij er komt van alles voorbij dat 1.5 uur jaloezie, boosheid, onbegrip, angst, pijn enz. Bij de meesten onder ons komen al emoties vrij bij de gedachten in deze situatie te zijn. Maar als je al deze emoties neutraal bekijkt en doorleeft zonder actie erop te geven, dat wil zeggen niet in je hoofd gaan zitten piekeren of in het slechtste geval mij als masseur aanvallen kan de energie van de emotie transformeren.

Door alles neutraal te kunnen bekijken en doorleven kan de energie van de emotie transformeren naar liefde en compassie voor je geliefde en zelfs het gevoel geven hoe het is om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Na de massage laat ik het koppel voor een tijd wat nodig is alleen zodat ze hun ervaringen rustig kunnen uiten en delen. Het resultaat is in de meeste gevallen 2 stralende mensen in een diepe verbinding zonder schijnveiligheid. De afspraak is dan om het ook om te draaien op een ander moment waar de man een massage mag ontvangen van mijn vrouwelijke collega masseur en de vrouw mag kijken en haar emoties neutraal mag observeren.

Varianten

De duo massage zoals uitgelegd is een eerste ervaring in de transformatie van energie die je zelf hebt ondervonden. Tantra doet eigenlijk niets anders dan het transformeren van energie, in dit geval waarnemen, neutraal bekijken en geen actie erop geven. Dat is wat je eigenlijk ook doet in meditatie of wat ik doe in een tantrische massage waar het gaat om bewustwording van je emoties, inzien dat ze je niet dienen dus losgelaten of getransformeerd kunnen worden. Een volgende stap of een andere mogelijkheid kan zijn een vier handen duo massage. Waarbij ik samen met de man de vrouw een massage geef waarbij de man de technieken leert en de verschillende energieën leert herkennen. Ook deze ervaring kan leiden tot nog diepere contacten en speelsheid in een relatie.

Dat is ook de kracht van tantra, zoals ik al had verteld betekent tantra verbreding, verdieping, expansie en dat kan in allerlei vormen individueel wat in een solo massage gebeurt of in meditatie, maar ook samen in een vier handen, koppel of duo massage. Hierbij gaat het dan niet om kunstjes maar door een diep weten in de werking en uitleg van de dharma over energie, emoties en gemoedstoestanden. Een derde variant op de duo massage is de koppelmassage en is een mooie variant op de duo massage. In dezelfde ruimte wordt de vrouw van het koppel gemasseerd door een mannelijke masseur en de man van het koppel word gemasseerd door een vrouwelijke masseur.

Deze vorm heeft meer gelijkwaardigheid in zich maar ook een onbewust ingebouwde veiligheid. Van emoties als jaloezie lijkt minder sprake te zijn omdat je zou denken zij of hij krijgt een massage maar ik ook. Maar doordat je in dezelfde ruimte ligt kan je ook de reacties van de ander in de massage gewaar worden en de vraag is hou ik me in voor de ander in het uiten van de mijn gewaarwordingen of hou ik rekening met de ander. Maar ook hier kan jaloezie of angst een rol gaan spelen dus ook een koppel massage is behalve gelijkwaardigheid ook een hele uitdaging voor een koppel om te ontdekken waar je terughoudt of vol overgave bent, jaloers bent of neutraal.

Ook hier laten we jullie na de massage alleen om te delen of te knuffelen en zit er een verdieping in de massage op het gebied van liefde zonder begeerte of aversie.
Wil je graag meer informatie over de koppel en duo massase en de uitwerking volg dan de aanwijzingen om het gratis e-boek te downloaden.