Blog

Tantra & Incarnatie massage visie

Incarnatie, afkomstig uit het Latijns werkwoord incarnare, betekend letterlijk “in het vlees komen”. Incarnatie is via de christelijke theologie in ons spraakgebruik gekomen. Het verwijst naar de gebeurtenis dat de geestelijke God een menselijke incarnatie aannam in de vorm van Jezus. Wat het ook kan zijn we leven in het hier en nu om als wezen, ziel of  (re)-incarnatie het leven te ervaren. Ervaren en spiritueel groeien via jou lichaam en geest waar vallen en opstaan hand in hand gaan en waar de ziel geen goed en fout kent. Met de ziel als gids en het hart als kompas naar balans en bewustwording in jou huidige leven.

In religies vind je verschillende interpretaties van incarnatie. Zo spreken de katholieken en protestanten over boete en schuld met betrekking tot incarnatie van God. En er zijn stromingen zoals het Hindoeïsme en Boeddhisme die over re-incarnatie spreken, waar het niet lichamelijke wezen na het overlijden terugkomt (neder-daling) in een ander lichaam. De één om in een hogere kaste te komen en voor de ander gaat het over Bardo of verlichting.

We kunnen er voor kiezen om in dit leven de aarde en de geestelijke wereld te ervaren in al zijn schoonheid en kracht. Dit is niet altijd makkelijk want in jouw incarnatie heb je energieën meegekregen uit een verleden. Spirituele, fysieke of mentale ballast die je hebt overgenomen en opgeslagen in jou DNA. Biologische ouder, land voorouders, spirituele voorouders moeder Aarde en vader Universum zitten allen in jou genen en vormen jou bestaan.

Maar niet alleen deze zienswijze is bepalend in het dagelijks leven (samsara). In dit leven kunnen kleine en grote trauma’s zijn opgeslagen in jou lichaam en voor een groot gedeelte jou emotionele en mentale vrijheid beïnvloeden. Was er wel voldoende liefde en veiligheid in je baby of kleuter tijd? dat wat essentieel is voor jou EQ. Maar ook in een veilige omgeving kan er iets gebeuren waardoor jou leven een wending krijgt of beïnvloed door een trauma of omstandigheid. Wat er is gebeurd kan bepalend zijn maar ook wat er niet is gebeurd kan bepalend zijn in jou verdere leven (emotionele bagage).

We zijn niet altijd bewust van deze energieën of onze emoties en we hoeven daar ook niet dagelijks bij stil te staan. Ze zijn er om jou te dienen of om te transformeren naar jou werkelijke zijn. Wie ben jij in alle puurheid zonder sluiers, dogma’s, overtuigingen en (on)zekerheden. Daar kan je antwoorden op vinden in boeken, films, teachings en bij teachers. Al deze belangrijke kennis van anderen is dan ontvangende wijsheid maar nog niet geïntegreerd in jou ware zelf. Daar is ervaringsgerichte kennis voor nodig die mag indalen in jou stoffelijke lichaam.

Tantrische oefeningen, tantra massages of energetische massages zijn tools om via jouw lichaam, jouw wezen, jouw incarnatie te ervaren. In deze ervaring kan je je bewust worden van jou lichaam, bewust van jouw incarnatie en wat daarin is opgeslagen. Soms vinden we ons lichaam maar een lastig omhulsel en zijn we er niet mee verbonden. Soms vinden we het wel fijn maar eenzaam en leven we in hogere chakra’s en vergeten we ons fysieke lichaam. Maar ook omgekeerd kunnen we ook heel aards zijn en hebben we geen benul van andere energieën of een hogere trilling. Er is geen goed of beter of slecht of minder, groei begint bij bewustwording om de lagen die jij niet bent af te pellen om zodoende naar jou ware zelf te kunnen. Jou ware zelf die in essentie bestaat uit licht en liefdevolle energieën.

Spirituele voorouders en land voorouders wezen ons al de weg en waren zich veelal bewust van deze energieën en de mystiek van ons Universum. De universele wetten van het hier op aarde zijn en meebewegen met de natuur. Sjamanen, verlichte meesters, Boeddha’s, Inca’s, hermetisme, alchemisten en vele anderen gingen ons al voor. Ook in jou zit deze Sjamaan of Boeddha… Het zit in ons, in onze incarnatie en we kunnen er zelf bijkomen. Door geestelijke bewustwording die over kan gaan op hartbewustwording en stilte.

Dit leer je niet op school als een kant en klaar pakket maar zal je zelf moeten ondervinden. Er zijn vele methoden en visies, eeuwen oud of hippe methoden met een commercieel randje. Ook hier is geen goed of fout omdat jij je gevoel mag volgen en jou ziel mag leren wat voor jou past en wat niet past. Tantra is een eeuwenoude traditie die ook weer is onderverdeeld in verschillende visies en gebruiken. Ook hier kan je gaan ervaren wat voor jou past op het juiste moment. Je kan bij tantra nooit zeggen; had ik me er maar eerder in verdiept. Alles komt op het juiste moment, jou incarnatie in balans met de aarde en universum.

Johan

https://open.spotify.com/track/

About Johan Raaimakers