Blog

Drieluik Tantra Retraite

Tantrische drieluik met Dechen Dorje House of Tantra. Een diepte-investering in jezelf….

Voor de drieluik onderdelen The Phoenix Rising, The Underground en The Cosmic Body zie:  https://houseoftantra.org/entering-the-cosmic-body/

Dechen Dorje

In 2019 heb ik Dechen leren kennen als een toegewijde tantrische teacher. Zijn basis komt uit de Zen en het Tibetaans Boeddhisme en Sjamanisme. Zijn interesse en specialiteit ligt in de kelders van ons bestaan die we als mens graag mijden. Maar ook gaat hij naar het licht van de higher ground en Lemuria. Zijn retreats richten zich voornamelijk op onze collectieve blokkades en overtuigingen in onze huidige leven. Onze dierlijke kant, ons reptielen DNA, de slangenenergie en contact met de energie van niet menselijke wezens. Maar ook om onze seksuele energie te gebruiken voor de ontwikkeling van ons hogere zelf. Ik heb in de lessen mogen ondervinden waar onze schaduwkanten zitten en ons licht. Geleerd en ervaren dat als je contact met je schaduwkanten maakt dat die schaduwkanten geen eigen leven meer gaan leiden. Het is een deel van ons dus we kunnen er maar beter contact mee maken en zo ook met ons licht.

Vanuit die ervaring voelde ik een noodzaak om dit te delen met anderen uit het “tantra” veld. En iedereen die open staat voor echte intense verdieping. Er is veel aan de hand in ons onze huidige maatschappij, waar vooral mensen uit de tantra en aanverwanten stromingen een mooi voorbeeldfunctie kunnen zijn om anderen een hand te reiken. Daar is bewustzijn, toewijding en verdieping voor nodig. Maar vooral een diep en een gezond contact met jezelf. Vaak gaan we uit balans omdat we nog niet voldoende in contact zijn met onze diepere lagen. Wil jij mee op deze intense ontdekkingstocht dan nodig ik je van harte uit om dit samen met Dechen en zijn team te komen ervaren.

Meer over de Mystery School van Dechen Dorje 

Dechen Dorje is een Tantrische yogi, een aanhanger van het traditionele Himalaya-pad en initiatiefnemer van het Tantra House project. Hij volgt al enkele jaren het pad van zen en Tibetaanse tantra en heeft meerdere meditatie-retraites voltooid. Hij is de auteur van het Four Pillars Tantra-systeem, een snel pad van bevrijding van de globale matrix. Hij ontdekte interne structuren die verborgen liggen in het menselijk lichaam en noemde ze het ondergrondse. In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich gericht op het ontwikkelen van methoden voor het vrijgeven en transformeren van deze ondergrondse lagen. Hij geeft les op zijn school House of Tantra in Polen en is gespecialiseerd in meditatie en heilig seksualiteit. Hij faciliteert retreats gerelateerd aan de heilige seksualiteit en tantra, en biedt individuele sessies aan met tantrische methoden en heilige tempelkunsten. Hij volgt het pad van spirituele bevrijding en empowerment.

De mystieke school van seksualiteit

House of Tantra bied retreats aan gericht op het helen van collectieve schaduwen en het ontwaken van individuele levenskracht. Op basis van zeven jaar ervaring is een driedelig programma ontwikkeld met workshopmethoden die putten uit tradities van de tempelkunst, seksueel sjamanisme, ademwerk, dans en yoga op het pad van mystiek seksualiteit. Een rituele benadering van het werken met het lichaam verweven met oosterse en westerse mystieke tradities.

De cyclus begint met de intensieve retraite “Phoenix Rising”, een diepe reis van seksueel ontwaken en genezen, de activering van
wilde, primaire kracht naar de ervaring van multi-orgastische liefde. De volgende stap op dit pad is de transformatie van de innerlijke schaduw, tijdens de workshop “Embracing Underground”. Een ​​veilige ruimte wort gecreëerd om onderdrukte, lijdende delen van individueel en collectief bewustzijn te bevrijden. Tijdens het proces kunnen alle donkere, ‘negatieve’ aspecten van onze persoonlijkheid worden verzadigd met licht en verbonden met het hart en ons hogere zelf. Alleen door in onze eigen duisternis te gaan, kunnen we onze stralende aard realiseren. Het laatste deel van de cyclus ”Entering the Cosmic Body” initieert en realiseert de spirituele dimensie van seksualiteit. Het schept ruimte om het zelf te ervaren als een multidimensionaal spiritueel wezen, dat in de loop van de tijd de verbinding met zijn bron heeft verloren. Het proces wordt voltooid door integratie van al onze aspecten en de erkenning van onze kosmische identiteit.

Meer informatie over Dechen en de mystieke school (in het Engels): http://houseoftantra.org/education/mystic-school/ 

Voor wie is deze drieluik bedoeld

De driedelige retreats zijn zeer uniek en bijzonder! De retreats worden in het Engels gegeven en wordt ondersteund door een Nederlands team. De retreats sluiten haarfijn op elkaar aan. Daarom begin je altijd bij de eerste “Phoenix rising mysteries of sacred sexuality” en van daaruit stroom je door naar de andere retreats.

Let op: Ervaring met lichaamswerk, massages, heilige seksualiteit, Tantra en/of Dechen is van belang. Zodat jij je eigen verantwoording kunt dragen in jouw processen en goed kan aangeven wat jij nodig hebt tijdens de ceremonies en de sessies. Er is altijd hulp van het team die je kunnen ondersteunen. In de eerste week gaan we o.a. werken met het hele lichaam, inclusief de yoni, lingam en de anus. We gaan op deze gebieden werken om de aanwezige blokkades te deblokkeren oftewel authentic Shamanic full body De-Armoring. De eerste week is intens, transformerend en zal op vele diepe lagen doorwerken. Wees hiervan bewust, ben jij hier klaar voor?

“Phoenix rising mysteries of sacred sexuality” zie: House of Tantra  

Het proces van deze eerste luik is gebaseerd op drie traditionele ontwikkelingsgebieden die de betekenis van seksualiteit als universele levenskracht benadrukken. De kracht van het geven en ondersteunen van leven op elk moment. Sjamanistische traditie die reikt naar onze oerkracht en wildernis, evenals de kracht van natuurlijke elementen. De traditie die gericht is op het harmoniseren en genezen van hele gemeenschappen van mensen, dieren en de geesten van de natuur gezien als één lichaam. De Temple Arts die stamt uit de tijd van het matriarchaat waarin seksualiteit met respect werd behandeld als bron van leven en erkend als heilige kracht. Het creëert rituele tempelruimte voor genezing en het loslaten van negatieve ervaringen uit ons lichaam. Tempelkunsten zijn methoden om de schaduw en onderdrukte emoties te transformeren en is verbonden met het pad van tantra. Het pad van spirituele zelfrealisatie door de heilige vereniging van het vrouwelijke en het mannelijke aspect.

Je eigen kracht opeisen is de moed om te ontdekken wie we zijn en wat onze waarheid is. Wat is onze aard, voorbij concepten, conditioneringen en overtuigingen. Mensen die vrije toegang hebben tot hun seksuele energie leiden een hartstochtelijk leven. Ze zijn vrij autonoom in hun beslissingen, ze kennen hun werkelijke verlangens en kunnen deze in het dagelijks leven manifesteren.

Wat gaan we doen
• Creëren van een veilige ruimte die nodig is om met seksuele energie te werken
• Het ontwaken van oerkracht en het activeren van vuur energie doormiddel van lichaamswerk
• Blokkades in het lichaam opheffen waardoor levensenergie vrij kan stromen doormiddel van dans, meditaties en lichaamswerk
• Seksualiteit bevrijden van oude programmeringen van schaamte, kleineren, gebrek aan acceptatie en afwijzing
• Genezing van oude wrok en trauma opgehoopt in het fysieke en energetisch lichaam
• Het deblokkeren van de stroom tussen seksuele en hartpolariteiten
• Tempelritueel voor de heling van yoni, lingam en anusgebied
• Activeren van hoog vibrerende seksuele energie en nog veel meer

Meer informatie (in het Engels): https://houseoftantra.org/phoenix-mysterium/

 Luik 2 “Embracing the Underground” zie: House of Tantra

In dit tweede luik erkennen we de enorme hoeveelheid wonden en trauma’s die de hele mensheid de afgelopen millennia heeft opgebouwd en hoe dit individuen beïnvloedt. We zien hoeveel werk er nodig is om negatieve emoties te zuiveren en te transformeren. We beginnen te begrijpen dat het niet voldoende is om ons te concentreren op positieve ervaringen en te proberen hoge trillingen te behouden. Dat we ook moeten buigen over onze eigen persoonlijke schaduw, onopgeloste problemen uit het verleden, om los te laten wat in ons onderdrukt, afgewezen of gewond is.

Het meer bewuste deel van de mensheid loopt het pad van de geest die afdaalt in het lichaam, het licht van bewustzijn naar de
donkere, dierlijke, dichte niveaus van het lichaam brengen. Het doel van deze reis is om het lichaam in één te verenigen, van het aller laagste tot het aller hoogste om de spiritualiteit van het lichaam bereiken, de meest volledige uitdrukking van de belichaamde Geest. Ons lichaam is een weerspiegeling van het hele universum en draagt de blauwdruk aan ervaringen de collectieve evolutie van niet alleen deze planeet. Dit lichaam is een levende bibliotheek, een opeenstapeling van DNA uit vele andere werelden en dimensies. Dit komt doordat informatiestromen door dimensies en werelden bewegen en de rijkdom van het leven, die in de hele kosmos bestaat, overal doordringt en met elkaar versmelt.

Wat gaan we doen

 • Oude blokkades en wonden die in het lichaam zijn opgeslagen loslaten
 • De innerlijke schaduw en interne obstakels transformeren in kracht en bliss
 • Activering van de verborgen levenskracht die meer vitaliteit en energie en brengt
 • De “nieuwe” verborgen gebieden van onszelf (her)- ontdekken
 • Permanente integratie van onderdrukte delen van individualiteit
 • Meer levensenergie en vitaliteit, die zich dagelijks manifesteert als een drijvende kracht
 • Dieper verankerd zijn in het dagelijks leven en meer flow-voorspoed
 • Bewustzijn, geest en lichaam samenvoegen tot één

Meer informatie (in het Engels): http://houseoftantra.org/embracing-the-underground/

Luik 3 2023 “Entering the Cosmic Body” zie: House of Tantra

In dit derde en laatste deel van de reis, die begon met het ontwaken en helen van seksualiteit, werd voortgezet tijdens de transformatie van de innerlijke schaduw en wordt afgesloten in dit 3e deel van de drieluik met de opening voor de mystieke dimensie van seksualiteit en spirituele herkenning. Het ingezette seksueel genezingsproces stelt ons lichaam geleidelijk open voor de stroom van levensenergie. Niet alleen neemt de kwaliteit en intensiteit van seksuele sensaties toe, maar het hele leven wordt voller en levendiger. We hebben meer kracht om onze projecten uit te voeren en staan ​ meer in contact met onze diepere gevoelens en behoeften. Ons lichaam begint veel energie te verzamelen en uit te stralen op zoek naar nieuwe manieren van creatieve expressie. De volgende ontwikkelingsfase en het doel van deze workshop is om geactiveerde seksualiteit te combineren met een spirituele dimensie. Wanneer we seksuele energie naar de hogere centra van ons fysieke lichaam en subtiele lichamen laten stijgen, beginnen we extase en een gevoel van bevrijding te ervaren. Onze hogere spirituele lagen worden geactiveerd waarna ze kunnen ze worden geïntegreerd met de verdichting van ons fysieke lichaam. Als resultaat kunnen we geleidelijk onze spirituele essentie bereiken en belichamen.

Wat gaan we doen

 • Oerkracht ontwaken en vurige levensenergie activeren
 • Vitale energie naar het hart en hogere chakra’s brengen
 • Seksuele energie opwaarts naar chakra’s boven het fysieke lichaam brengen
 • Waves of Bliss multi-orgasmische sessies voor mannen en vrouwen
 • Verbinding met energetisch orgasme van het hele lichaam.
 • Het vrijkomen van orgastische kracht die ons verbindt met onze kosmische oorsprong
 • Downloaden en integreren van onze multidimensionale delen met het fysieke lichaam

Meer informatie (in het Engels): http://houseoftantra.org/entering-the-cosmic-body/

Aanmelden kan via House of Tantra

Dechen Dorje, Mystery school team

Johan Raaimakers Tantra-Atma

About Johan Raaimakers