Blog

Drieluik Tantra Masterclass

Tantrische drieluik masterclass in Nederland met Dechen Dorje. Een diepte-investering in jezelf voor 1195 euro per week all inclusief biologische veganistische aangepaste voeding en overnachting. De volgende drieluik 2023 2024 is al gepland en inschrijven is al mogelijk.

2022 – 2023 (wachtlijst voor mannen)

* Luik 1: Phoenix in Luttelgeest 10-17 Oktober 2022
* Luik 2: Underground in Havelte 23-30 januari 2023
* Luik 3: Cosmic Body in Havelte 29 april-6 mei 2023

2023 – 2024 (prijs in deze reeks word 1250 euro)

* Luik 1: Phoenix in Havelte 13-20 Oktober 2023
* Luik 2: Underground in Havelte 4-11 februari 2024
* Luik 3: Cosmic Body in Havelte 7-14 juni 2024

Aansluitend op de Masterclass drieluik 

Masterclass Trilogie met Dechen Dorje

In 2019 heb ik Dechen leren kennen als een toegewijde teacher. Zijn basis komt uit het Tibetaans Boeddhisme en Sjamanisme en hij kleurt net als ik wel eens buiten de lijntjes. Zijn interesse en specialiteit ligt in de kelders van ons bestaan die we als mens graag mijden. Maar ook gaat hij naar het licht van de higher ground en Lemuria. Tantra trainingen richten zich voornamelijk op onze blokkades en overtuigingen in onze huidige leven. Als we die in kaart hebben, en deze beïnvloeden ons zijn niet meer, is er een mooi volgende verdiepende stap. Deze stap heb ik mogen ervaren in een jaartraining in Polen waar we de diepere lagen van ons zijn hebben verkend. Onze dierlijke kant, ons reptielen DNA, de slangenenergie en contact met de energie van niet menselijke wezens. Maar ook om onze seksuele energie te gebruiken voor de ontwikkeling van ons hogere zelf. Ik heb in de lessen mogen ondervinden waar onze schaduwkanten zitten en ons licht. Geleerd en ervaren dat als je contact met je schaduwkanten maakt dat die schaduwkanten geen eigen leven meer gaan leiden. Het is een deel van ons dus we kunnen er maar beter contact mee maken en zo ook met onze licht zijdes.

Vanuit die ervaring voelde ik een noodzaak om dit te delen met anderen uit het tantra veld en iedereen die open staat  voor verdieping in ons zijn. Er is veel aan de hand in ons onze huidige maatschappij, waar vooral mensen uit de tantra en aanverwanten stromingen een mooi voorbeeldfunctie kunnen zijn om anderen een hand te reiken. Daar is bewustzijn en verdieping voor nodig en vooral een gezond contact met jezelf. Vaak gaan we uit balans omdat we nog niet voldoende in contact zijn met onze diepere lagen. Wil jij mee op deze ontdekkingstocht dan nodig ik je van harte uit om dit samen met Dechen en zijn team te komen ervaren.

Meer over de Mystery School van Dechen Dorje 

Dechen Dorje is een Tantrische yogi, een aanhanger van het traditionele Himalaya-pad en initiatiefnemer van het Tantra House project. Hij volgt al enkele jaren het pad van zen en Tibetaanse tantra en heeft meerdere meditatie-retraites voltooid. Hij is de auteur van het Four Pillars Tantra-systeem, een snel pad van bevrijding van de globale matrix. Hij ontdekte interne structuren die verborgen liggen in het menselijk lichaam en noemde ze het ondergrondse. In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich gericht op het ontwikkelen van methoden voor het vrijgeven en transformeren van deze ondergrondse lagen. Hij geeft les op zijn school House of Tantra in Polen en is gespecialiseerd in meditatie en heilig seksualiteit. Hij faciliteert workshops gerelateerd aan de heilige seksualiteit en tantra, en biedt individuele sessies aan met tantrische methoden en heilige tempelkunsten. Hij volgt het pad van spirituele bevrijding en empowerment voor alle levende wezen.

De mystieke school van seksualiteit

House of Tantra bied trainingen aan gericht op het helen van collectieve schaduwen en het ontwaken van individuele levenskracht. Op basis van zeven jaar ervaring is een driedelig programma ontwikkeld met workshopmethoden die putten uit tradities van de tempelkunst, seksueel sjamanisme, ademwerk, dans en yoga op het pad van mystiek seksualiteit. Een rituele benadering van het werken met het lichaam verweven met oosterse en westerse mystieke tradities.

De cyclus begint met de intensieve retraite “Phoenix Rising”, een diepe reis van seksueel ontwaken en genezen, de activering van
wilde, primaire kracht naar de ervaring van multi-orgastische liefde. De volgende stap op dit pad is de transformatie van de innerlijke schaduw, tijdens de workshop “Embracing Underground”. Een ​​veilige ruimte wort gecreëerd om onderdrukte, lijdende delen van individueel en collectief bewustzijn te bevrijden. Tijdens het proces kunnen alle donkere, ‘negatieve’ aspecten van onze persoonlijkheid worden verzadigd met licht en verbonden met het hart en ons hogere zelf. Alleen door in onze eigen duisternis te gaan, kunnen we onze stralende aard realiseren. Het laatste deel van de cyclus ”Entering the Cosmic Body” initieert en realiseert de spirituele dimensie van seksualiteit. Het schept ruimte om het zelf te ervaren als een multidimensionaal spiritueel wezen, dat in de loop van de tijd de verbinding met zijn bron heeft verloren. Het proces wordt voltooid door integratie van al onze aspecten en de erkenning van onze kosmische identiteit.

Meer informatie over Dechen en de mystieke school (in het Engels): http://houseoftantra.org/education/mystic-school/ 

Voor wie is deze drieluik bedoeld

Het drieluik wordt in het Engels gegeven en wordt ondersteund door een Nederlands team. De drie trainingen sluiten op elkaar aan en zijn daarom bij voorkeur als drieluik te volgen. Het is mogelijk de lesweken los van elkaar te volgen. Ervaring met Tantra en/of Dechen is dan nodig en je moet je eigen verantwoording kunnen dragen in jouw processen. Er is ondersteuning maar zie het zo dat je wel een zwemdiploma moet hebben eer je gaat diepzee duiken. Zonder zwemdiploma is diepzeeduiken gevaarlijk en je kan anderen ook in gevaar brengen.
Week 1 is voor iedereen die een stap verder wil in ontwikkeling van zijn persoonlijk pad. Week 2 is voor mensen die week 1 hebben gevold of voor mensen die werkzaam zijn binnen de heilige seksualiteit. Week 3 is voor diegenen die lesweek 1 en 2 hebben gevolgd of voor diegenen die hun verantwoording kunnen dragen op diepere lagen van het totale lichaamsbewustzijn.

* Luik 1 “Phoenix rising mysteries of sacred sexuality” van 10 tot 17 oktober 2022 in Luttelgeest (NL)

1) Het proces van deze eerste workshop is gebaseerd op drie traditionele ontwikkelingsgebieden die de betekenis van seksualiteit als universele levenskracht benadrukken.

2) De kracht van het geven en ondersteunen van leven op elk moment. Sjamanistische traditie die reikt naar onze oerkracht en wildernis, evenals de kracht van natuurlijke elementen. De traditie die gericht is op het genezen en harmoniseren van hele gemeenschappen van mensen, dieren en de geesten van de natuur gezien als één lichaam.

3) De Temple Arts die stamt uit de tijd van het matriarchaat waarin seksualiteit met respect werd behandeld als bron van leven en erkend als heilige kracht. Deze traditie is de bron van heropleving van de vrouwelijke macht op aarde. Het creëert rituele tempelruimte voor genezing en het loslaten van negatieve ervaringen uit ons lichaam. Tempelkunsten zijn methoden om de schaduw en onderdrukte emoties te transformeren en is verbonden met het pad van tantra. Het pad van spirituele zelfrealisatie door de heilige vereniging van het vrouwelijke en het mannelijke aspect.

De workshop wordt zorgvuldig gepland om iedereen een veilige reis te bieden van het ontwaken van wilde oerkracht naar de ervaring van multi-orgasmische liefde in de veilige ruimte van aanwezigheid en bewustzijn. Je eigen kracht opeisen is de moed om te ontdekken wie we zijn en wat onze waarheid is. Wat is onze aard, voorbij concepten, conditioneringen en overtuigingen. Mensen die vrije toegang hebben tot hun seksuele energie leiden een hartstochtelijk leven. Ze zijn vrij autonoom in hun beslissingen, ze kennen hun werkelijke verlangens en kunnen deze in het dagelijks leven manifesteren. De workshop biedt de mogelijkheid om ons intieme leven nieuw leven in te blazen en nog veel meer. Door dieper in te gaan op het potentieel van seksuele energie kunnen we het leven met meer overvloed en voldoening voeden, zowel in relaties als in onze professionele carrière.

Wat gaan we doen
• Creëren van een veilige ruimte die nodig is om met seksuele energie te werken door middel van het oefenen met methoden voor bewust communicatie.
• Het ontwaken van oerkracht en het activeren van vuur energie die transformatie stimuleert.
• Blokkades in het lichaam opheffen waardoor levensenergie vrij kan stromen.
• Seksualiteit bevrijden van oude programmeringen van schaamte, kleineren, gebrek aan acceptatie en afwijzing.
• Genezing van oude wrok en trauma opgehoopt in het fysieke en energetisch lichaam.
• Het deblokkeren van de stroom tussen seksuele en hartpolariteiten.
• Tempelritueel voor de heling van yoni, lingam en anusgebied.
• Waves of Bliss  multi orgasme training voor mannen (controle van de ejaculatie) en multi orgasme voor vrouwen
• Wakker maken van hoog vibrerende seksuele energie en de verbinding met energetisch orgasme van het hele lichaam.

Meer informatie (in het Engels): http://houseoftantra.org/phoenix-rising-mysteries-of-sacred-sexuality/

 * Luik 2 “Embracing the Underground” Van 23 tot 30 januari 2023 in Havelte (NL)

We leven in een tijd van grote verandering en bewustwording. We erkennen de enorme hoeveelheid wonden en trauma’s die de hele mensheid de afgelopen millennia heeft opgebouwd en hoe dit individuen beïnvloedt. We zien hoeveel werk er nodig is om negatieve emoties te zuiveren en te transformeren. We beginnen te begrijpen dat het niet voldoende is om ons te concentreren op positieve ervaringen en te proberen hoge trillingen te behouden. Dat we ook moeten buigen over onze eigen persoonlijke schaduw, onopgeloste problemen uit het verleden, om los te laten wat in ons onderdrukt, afgewezen of gewond is.

Het meer bewuste deel van de mensheid loopt het pad van de geest die afdaalt in het lichaam, het licht van bewustzijn naar de
donkere, dierlijke, dichte niveaus van het lichaam brengen. Het doel van deze reis is om het lichaam in één te verenigen, van het aller laagste tot het aller hoogste om de spiritualiteit van het lichaam bereiken, de meest volledige uitdrukking van de belichaamde Geest. Ons lichaam is een weerspiegeling van het hele universum en draagt de blauwdruk aan ervaringen de collectieve evolutie van niet alleen deze planeet. Dit lichaam is een levende bibliotheek, een opeenstapeling van DNA uit vele andere werelden en dimensies. Dit komt doordat informatiestromen door dimensies en werelden bewegen en de rijkdom van het leven, die in de hele kosmos bestaat, overal doordringt en met elkaar versmelt.

Wat gaan we doen

 • Oude blokkades en wonden die in het lichaam zijn opgeslagen loslaten en genezen.
 • De innerlijke schaduw en interne obstakels transformeren in gelukzaligheid en kracht
 • Activering van de verborgen levenskracht die meer vitaliteit, gezondheid en een lang leven brengt.
 • De voor ons nieuwe verborgen gebieden van onszelf ontdekken
 • Bewustzijn, geest en lichaam samenvoegen tot één
 • Permanente integratie van onderdrukte delen van individualiteit
 • Meer levensenergie en vitaliteit, die zich dagelijks manifesteert als een drijvende kracht
 • Dieper verankerd zijn in het dagelijks leven en meer flow-voorspoed/ervaring van overvloed

Meer informatie (in het Engels): http://houseoftantra.org/embracing-the-underground/

* Luik 3 2022 “Entering the Cosmic Body” van 17 t/m 24 juni 2022 in Luttelgeest (nog plaatsen vrij voor deelnemers met ervaring)

* Luik 3 2023 “Entering the Cosmic Body” van 29 april tot 6 mei 2023 in Havelte

Deze workshop is het derde en laatste deel van de reis, die begon met het ontwaken en helen van seksualiteit, werd voortgezet tijdens de transformatie van de innerlijke schaduw en wordt afgesloten in dit 3e deel van de drieluik met de opening voor de mystieke dimensie van seksualiteit en spirituele herkenning. Het ingezette seksueel genezingsproces stelt ons lichaam geleidelijk open voor de stroom van levensenergie. Niet alleen neemt de kwaliteit en intensiteit van seksuele sensaties toe, maar het hele leven wordt voller en levendiger. We hebben meer kracht om onze projecten uit te voeren en staan ​ meer in contact met onze diepere gevoelens en behoeften. Ons lichaam begint veel energie te verzamelen en uit te stralen op zoek naar nieuwe manieren van creatieve expressie. De volgende ontwikkelingsfase en het doel van deze workshop is om geactiveerde seksualiteit te combineren met een spirituele dimensie. Wanneer we seksuele energie naar de hogere centra van ons fysieke lichaam en subtiele lichamen laten stijgen, beginnen we extase en een gevoel van bevrijding te ervaren. Onze hogere spirituele lagen worden geactiveerd waarna ze kunnen ze worden geïntegreerd met de verdichting van ons fysieke lichaam. Als resultaat kunnen we geleidelijk onze spirituele essentie bereiken en belichamen.

Wat gaan we doen

 • Oerkracht ontwaken en vurige levensenergie activeren.
 • Vitale energie naar het hart en hogere chakra’s brengen en blokkades in het lichaam opheffen waardoor de vrije stroom van energie mogelijk wordt.
 • Seksuele energie opwaarts naar chakra’s boven het fysieke lichaam brengen/sturen/dirigeren/leiden
 • Waves of Bliss multi-orgasmische sessies voor mannen en vrouwen
 • Wakker maken van hoog vibrerende seksuele energie en de verbinding met energetisch orgasme van het hele lichaam.
 • Het vrijkomen van orgastische kracht die ons verbindt met onze kosmische oorsprong
 • Downloaden en integreren van onze multidimensionale delen met het fysieke lichaam

Meer informatie (in het Engels): http://houseoftantra.org/entering-the-cosmic-body/

Het ondersteunende Team

Naast Dechen als docent is er een Nederlandstalig ondersteunend team aanwezig om jou mede te begeleiden. Dit team heeft zelf deze en andere verdiepende workshops van “The Mystery School” gevolgd. Er is tussen elke workshop bewust een integratie tijd om alles te integreren en te cultiveren. In de tussenliggende maanden zal het team je ondersteunen met eventueel gesprekken, sessies of bijeenkomsten indien nodig. Het totale team zal bestaan uit ongeveer 8 personen en er is plaats voor ongeveer 20 tot 26 deelnemers. We proberen de man vrouw verhouding in balans te houden. Aanmelden kan zowel als koppel of als single.

Tijdens de workshopweken maken we gebruik van een fijne en goede accommodatie waar alles voor jou is verzorgt. We nemen kok Camila mee in het team die voor ons gebalanceerde maaltijden verzorgt. De voeding is die week biologisch, gluten, suiker en melk vrij vanwege de processen. Ook worden er met diëten rekening gehouden. Kortom alles is aanwezig en verzorgt om al je aandacht en energie te kunnen richten op jezelf en het gezamenlijke proces.

Aanmelden, prijs en vragen

Deze drieluik doe je niet zomaar in een opwelling maar vanuit een bewuste keuze. Wellicht roept het ook vragen op bij je die je graag beantwoord wil hebben voor je je aanmeld. Vragen kan je doorsturen per mail naar johan@tantra-atma.nl en bellen kan ook op 0629064111.

De prijs per week is 1195 euro all inclusief. Na aanmelding ontvang je een mail met een verzoek tot een gedeeltelijke aanbetaling van 395 euro. De restbetaling is contant bij aanvang van de workshop. Wil je een btw bon voor jou administratie dan is de genoemde prijs exclusief btw.

Aanmelden kan via deze link

Mocht er een coronaregel zijn die de organisatie dwingt te moeten annuleren kan iedereen de aanbetaling terug krijgen of doorschuiven naar een volgende datum.

Graag tot ziens op deze mooie verdiepende drieluik die een andere dimensie op jouw leven kan geven.

 

Johan Raaimakers

Dechen Dorje

Mystery school team

About Johan Raaimakers