Blog

Blog vonken, vuur en tantra

Vonken, vuur en tantra

Ons lichaam en geest functioneert op energie waarvan de meest bekende adem en voedsel zijn. Schone lucht en gezonde voeding zijn essentieel voor een actief leven. Daarnaast reageert ons lichaam en geest ook op gemoedstoestanden en situaties zoals boosheid, jaloezie, vreugde, teleurstelling, verliefdheid enz. Al deze gemoedstoestanden brengen ook een energie met zich mee die wij vaak als positief of negatief bestempelen. Maar een van de krachtigste energieën in ons lichaam is seksuele energie, deze zorgt voor voortplanting/schepping en is verbonden met onze levenslust/kracht en creativiteit.

Ook seksuele energie word vaak als positief of negatief bestempeld. Het heeft meestal een begeerte of aversie in zich omdat de seksuele energie ook onbewust of bewust wordt gebruikt als macht en onderdrukking. Maar als seksuele energie voortkomt uit liefde en respect en vrij mag worden geuit is seksuele energie heilig/helend en kan ons verder brengen dan ons ratio kan bevatten.

In veel religies en culturen heerst een taboe op lichamelijkheid en worden seksuele gevoelens of seksuele energie onderdrukt. Onderdrukking of afkeer van seks of ons seksuele lichaam leid altijd tot onbalans. Maar ook ontstaat onbalans als je seksualiteit alleen maar inzet voor je persoonlijke genot.

Ook in de wereld van spiritualiteit zijn er verschillende opvattingen. Zo waren het de asceten die alle verlangen en genot onderdrukten. En Osho zie leef al je fantasieën en behoefte laat het vrij stromen. De waarheid zal ergens daartussen zitten zegt het Tibetaans tantrisch Boeddhisme. Er is geen goed of slecht het is ons bewustzijn dat grip moet krijgen op wat we doen en waarom. Hoe meer je bewust bent van je leven en de energieën die je in leven houden hoe meer balans. De balans uitgedrukt in prana energie die bij de conceptie geactiveerd word en die eindigt als we voor het laatst uitademen.

Daartussen zit ons leven, ons lijden, onze aversie, begeerte en onwetendheid. Daartussen zitten onze lessen en onze groei naar meer contact met de persoonlijke en universele ziel (atma). Wees bewust wat je doet met je energie zet het in voor liefde en groei voor jezelf en anderen om te kunnen leven in vrijheid.

Tantra is een visie en levensvorm waar de prana energie, ofwel de neutrale levensenergie, word ingezet op weg naar bewustwording, zuivere verbinding en contact met het goddelijke. De Tibetaans Boeddhistische tantra zoekt daarin de tussen weg en zegt: “laat alle energieën, inclusief de seksuele energie, voortkomen uit liefde voor jezelf en voor anderen, onderdruk ze niet en gebruik ze niet als macht. En laat tantra geen andere bedoelingen hebben dan een verdieping van de geest of verrijking van de ziel”.

Wil je zelf eens ervaren wat tantra of prana energie voor jou kan betekenen ben je welkom voor een privé massage afspraak. Wil je graag een les, workshop of evenement bijwonen check hier de mogelijkheden. https://www.tantra-atma.nl/agenda/

 

In liefde, licht en balans

 

Johan Raaimakers

www.tantra-atma.nl

 

About Johan Raaimakers