Blog

Blog “Tantra volgeling of discipel”

De tantra bied je veel mogelijkheden om te komen tot balans of tot emotionele bevrijding maar deze is alleen nuttig als je het zelf gaat onderzoeken. De tantra is geen religie of geloofsovertuiging die alles voorkauwt en wat je alleen nog door hoeft te slikken. De tantra spoort je juist aan om uit je overtuigingen te komen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarom spreekt men in de tantra niet over volgelingen maar over een discipel ofwel een Sannyasin. Volgelingen zie je in de meeste religiën en nemen aan wat er gezegd word waarmee je jezelf of de overtuiging op slot zet. Binnen tantra gaat het er niet om of je het eens of oneens bent omdat je instemmingen of afwijzingen komen uit opvattingen vanuit een verleden. Sterker nog het is ons ego wat instemt of afwijst en binnen de tantra willen we grip krijgen op ons denken en ego. Een discipel zoekt ook geen vertrouwen maar is iemand die zichzelf vertrouwd. Hij zoekt ook geen veiligheid zoals een volgeling veiligheid zoekt bij een vaderfiguur. Een discipel zegt “daag me uit” leer me wat leven is ook al is dit kwetsbaar of rauw, zelfs als het leven de dood behelst. Een volgeling verschuild zich en zegt “bescherm me, zonder jou ben ik verloren, stuur me niet weg”

In mijn praktijk en lessen zie ik steeds meer de discipel overdracht binnen de overdracht van pure liefde en verbinding van twee geliefden daar waar hun overtuigingen, instemmingen, afwijzingen en ego even verdwijnen uit het denkveld en pakhuisbewustzijn. Binnen de Tibetaanse tantra noemen we dat de metta-Ji ofwel de liefdevolle vriendelijkheid in praktijk. Directe zuivere aanraking en contact doormiddel van massage brengt ons meer in contact met ons lichaam, met ons zelf, met de bron of met het goddelijke of hoe je het ook noemen wil. Deze overdracht is in balans en kent geen gever of ontvanger maar is gelijkwaardig in de overdracht. Samen met het vertrouwen wat evenzo gelijkwaardig is bij gever en ontvanger leid dit naar overgave in alles wat is en wat zich aandient in het moment of vanuit het verleden. De doelloosheid die ingebouwd word bij Tibetaanse massage maakt dat alles in het licht komt wat getransformeerd mag worden. Pijn, angst, verdriet kortom alles wat het lichaam opslaat mag losgelaten en getransformeerd worden naar het zijn met wat is.

Deze weg is niet altijd de gemakkelijkste weg zoals de volgeling die zou lopen, maar deze weg is duurzaam en brengt je in het moment en laat alles vrij wat vrij mag zijn, geeft alles terug aan diegene die het toebehoord zodat jij de vrijheid mag ervaren en elke dag een nieuwe is met eindeloze mogelijkheden zonder gehecht te zijn aan de uitkomst van deze mogelijkheden. Vrijer dan dit gaat het niet worden………….

Ben jij benieuw “”Wat tantra voor jou kan betekenen” download het gratis e-boek via mijn site www.tantra-atma.nl

 

In liefde, licht en balans,

Johan Raaimakers

Tantra-Atma

 

About Johan Raaimakers