Blog

Blog: “Tantra overgave en een visie”

Wanneer je gaat voelen en ervaren wat overgave betekent geef jezelf een mogelijkheid om gedachtes en concepten los te laten. Het loslaten van verhalen die je je hele leven lang over jezelf vertelt en meesleept. Dagelijks zit je opgesloten in deze waarin die je gelooft. Niet in de toekomst, niet in het verleden maar het is is in het NU dat je erin gelooft. Of die verhalen nu waar zijn of niet, of ze echt gebeuren of niet maakt in deze niets uit.

Een visie
De Boeddha (Siddhartha Gautama) ondervond de “Wet van de Natuur” (de Dharma) en dat alles en iedereen daaraan onderhevig is en daar geen ontkomen aan is. Maar wat we vaak proberen te doen is om wel te ontkomen aan de wet van de natuur en daardoor ervaren we lijden. Simpel omschreven bestaat deze wetmatigheid uit 3 visies (Dharma’s)

1) Alles heeft een ontstaan en verandert weer een keer
2) Niets staat op zichzelf, alles heeft een bepaalde samenhang met andere dingen
3) Zodoende is er niks dat een zelfstandig en individueel karakter heeft

Als we iets doen dat tegen deze wetmatigheden ingaat zullen wij dit ervaren als lijden (angst, pijn, verdriet, teleurstelling, jaloezie, spijt, etc…). Maar als we in lijn van deze wetmatigheid handelen zullen we in balans blijven. En dat is een belangrijke kernwaarde in de Tantrisch Boeddhistische visie. Handelingen zijn hierin niet bepalend voor ons lijden of de balans maar de intentie tot ons handelen. Hierin zijn 2 van de zogenaamde 5 Khandas belangrijk.

* “Sankhara” ofwel intenties. Het zijn de bewuste of onbewuste intenties die het gedrag bepalen. Hier wordt zowel mentaal als lichamelijk gedrag en spraak bedoeld.
* “Vijñana” ofwel bewustzijn of aandacht. Het denkvermogen, kennis, gewaarzijn of oordeelsvermogen. Het is de actie van het onderscheid maken, het verstaan, herkennen, begrijpen.

Deze khandhas en niet-zelf
De Boeddha ondervond dat handelen of gedachten (lichaam en geest) geen zelf of ik zijn. Ook al denken we dat maar ze zijn ontstaan als gevolg van oorzaken, en zijn zelf ook weer een oorzaak voor het ontstaan van nieuwe gevolgen en oorzaken. Alle bestaan is slechts tijdelijk en komen tot een einde en nieuw begin. Kijk maar weer eens even terug naar de 3 Dharma’s.

Nirwana (het pad is, maar geen reiziger begaat het)
Het Nirwana behoort niet tot wetmatigheden en bestaat uit het niet gehecht zijn aan het zelf. Dan hebben we het over verlichting en bewustzijn en hebben we het inzicht ervaren dat:
1) Het lijden bestaat, maar niemand ondergaat het. maar het leidt wel de weg.
2) De daad is, maar een doener is er niet.
3) Nirwana bestaat, maar niet degene die het binnengaat.
Nirwana een belangrijk begrip in het boeddhisme en verwijst naar de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden. De betekenis ervan is het einde van begeerte, aversie en onwetendheid (de 3 vergiften).

Een tantrische ervaring
“Dankjewel voor de fijne massage. Ik was even vergeten hoe het kan voelen allemaal als je helemaal in je lijf gezet wordt. Echt niets is een issue meer dan en alle moeilijke gedachten en dingen zijn gewoon even helemaal verdwenen. Mooi ook dat je me iedere keer weer terug haalde in mijn lijf. Ja dit krijg ik zelf niet voor elkaar. Daar is toch echt yang voor nodig hoor.
Lieve groet J….”

Nirwana zal je niet zomaar bereiken maar wel kan je een glimp ervaren net als J….
Zou jij willen ervaren wat tantra voor jou kan betekenen dan ben je welkom voor een massage. Mijn tempel is dan gereed voor jou voor de plek waar je jezelf mag zijn, tot rust mag komen en mag groeien.

Sat-shit-ananda
Johan Raaimakers Tantra-Atma

About Johan Raaimakers