Blog

Blog “liefde en geluk in een trechter”

Vrijheid, geluk en liefde zijn er altijd, totdat ‘ik’ het wil. Stel dat het ‘ik’ helemaal niet zou bestaan….Wie is het dan die vrij wil zijn? Wie zoekt er dan naar vrijheid, geluk en liefde en waar is dat dan te vinden? Als de overtuiging wordt aangenomen dat  een ‘ik’ werkelijk bestaat die je in die behoeften kan voorzien dan leef je voornamelijk in een schijnwereld. Dat noemen we dualistisch denken, het denken in twee gescheiden objecten; vrijheid, geluk, liefde en ‘ik wil’. 

– Non-dualiteit,
Deze komt voor in diverse Oosterse visies o.a. het  Indiase Advaita Vedanta, de Boeddhistische Tantra, het Chinese Taoïsme, het Tibetaanse Dzogchen en de Japanse Zen. Al deze visies gaan ervan uit dat het ‘ik’ een mentale constructie is die door het denken gekoesterd word en zich identificeert en hecht aan zijn ideeën. Hierdoor kan een dualiteit ontstaan die zich steeds meer afscheid van andere ideeën. Als de overtuiging van een ‘ik’ weg zou vallen blijft er een persoon over die samen kan vallen met het bestaan. Dit word ‘’non-dualiteit’’ ofwel ‘’niet twee’’ genoemd en vormt als het ware een eenheid. Hierdoor kunnen we herkennen dat vrijheid, liefde en geluk altijd aanwezig is en dat juist het idee ‘ik’ daar tussen in kan staan.

– Bewust wording,
Het ‘ik’ idee kan soms zo sterk aanwezig zijn dat het hervinden van het bewustzijn noodzakelijk lijkt. Als de ‘ik’ versluiering wordt weggenomen is er sprake van een groter bewust-zijn. Door drie belangrijke patronen te onderzoeken die het ‘ik denken’ voeden komt men dichter bij bewust wording. Te weten:

Hoe is mijn besef van het nu ?… verblijf ‘ik’ niet teveel in het verleden of in de toekomst.
Hoe is mijn ben identificatie met bepaalde rollen… ‘ik ben dit’ of ‘ik ben dat’    of ‘ik nu eenmaal zo’, ‘zo ben ik’.
Hoe sterk is mijn ‘ik wil dat niet’ en ‘ik wil dat’. Kan ‘ik’ omstandigheden accepteren zoals die zijn?

– Bewust zijn,
Deze treedt op als de voorgaande drie patronen voldoende zijn gezien waardoor meer ruimte ontstaat voor een natuurlijk zijn. Deze natuurlijke staat kenmerkt zich door wonderbaarlijke ruimte en moeiteloosheid die door de ‘ik’ sluier niet als oké werd bevonden omdat dat te makkelijk leek. Als men dus deze bewustzijn staat van non-dualiteit herkent wordt direct grenzeloze vrijheid, geluk en liefde aangetroffen. Deze zijn dan niet de zoektocht van een ‘ik’ maar een natuurlijke staat van oneindig geluk, vrijheid en liefde.

– Bewust handelen
De vrijheid, geluk en liefde die ontstaat als het ‘ik’ wordt losgelaten wordt een stuk makkelijker bereikt als men ook bewust handelt. Dit vraagt training op alertheid en aanwezigheid door onder andere meditatie. Hierbij blijft het denken steeds nuttig zolang we het denken maar niet identificeren met een ‘ik’. Zodra het denken zich bind aan een ‘ik’ wordt de besturing van het leven overgenomen door een illusie. Wanneer je je niet langer laat leiden door een ‘ik’ dan zijn authentiek handelen, innerlijke rust, vrijheid, geluk en liefde het onmiddellijke gevolg.

Een meer complete vorm van deze visie is te lezen in het laatste deel van mijn e-boek ‘’wat tantra voor jou kan betekenen’’ wat gratis is te downloaden via mijn website

 

In liefde, licht en balans

Johan “Tantra-Atma”

 

 

About Johan Raaimakers