Blog

Blog “De waarheid en Tantra”

De waarheid en tantra

Dit is een lastige, maar door meteen de waarheid te splitsen in persoonlijke en absolute waarheid maken we het een stuk makkelijker. Binnen het tantrisch Boeddhisme zijn persoonlijke waarheden eigenlijk niet zo van belang omdat deze vaak constructies zijn vanuit een persoonlijk verleden en vanuit de mint of ego. Niet goed of slecht daar gaat het niet over maar het is iets wat voor jou geld vanuit jou zichtveld en interpretatie. De absolute waarheid geld daarentegen voor iedereen en is niet persoons gebonden. Enkele voorbeelden van een absolute waarheid zijn dat alles opkomt en vergaat en dat er lijden is. En zelfs een absolute waarheid kan een halve waarheid zijn kortom over de waarheid is nogal wat te doen.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait is de bewustwording en niet gehechtheid aan enige waarheden. Gehechtheid aan een waarheid komt vaak voor uit angst.
Een paraaf uit een sutra als voorbeeld:
“voor een vlieg die afkomt op de geur van rottend vlees is de geur van sandelhout smerig”.
De mens leeft voornamelijk in een waarheidsgetrouw verleden met herinneringen en kennis die hij bezit. Men doet nauwelijks nieuwe kennis op of brengen de oude kennis niet in twijfel. Zoals de vlieg die het rottend vlees kent maar niet het sandelhout.
De angst zit bij het oude want waarheid is altijd het nieuwe. Zie de oude mannen in Rome die zich moeten buigen over misbruik. Hoe kwetsbaar deze oude mannen ook zijn de angst houd hun kwetsbaarheid (over de waarheid) in stand.

We kennen ook allemaal wel het onduidelijke woord “Godvrezend” wat betekend vroom ofwel, hij die aan zijn godsdienst hecht en zijn kerkelijke plichten niet verzuimt. Bedacht door oude grijze futloze mensen die persoonlijke en religieuze angst en verderf zaaien vanuit een gehechtheid aan een geloof. Je kan alleen uit angst God vrezen als je hem ziet als tegenstander, als je God vreest hoe kan je hem dan liefhebben.  Liever dan “Godminnend” want God is liefde, de mens is liefde dus waarvoor zouden we moeten vrezen. Voor nu is dit mijn relatieve waarheid van mijn eigen relatieve gedachten.

Gedachten…

De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

 

Sat nam Johan

About Johan Raaimakers