Blog

Blog “De schoonheid van imperfectie”

Ik ben zeker niet de enige die daar al over heeft geschreven maar er zit een mooie diepe waarheid in die heel erg resoneert met mij als persoon en de stroming van mijn tantrische visie. Leonard Cohen was er een groot deel van zijn leven mee bezig en vertaalde het in de woorden “There is a crack in everything That’s how the light gets in”. En Japan zou Japan niet zijn als ze daar geen woord voor hadden “kintsugi”. De betekenis en filosofie daarachter is dat gebroken porselein niet weggegooid word maar de breuklijnen worden gelijmd met goudlijm. De breuken blijven zichtbaar en er ontstaat een nieuw servies van oude gebroken delen. Wat hier word bedoeld is dat oude wonden of breuken van mensen niet gewist kunnen worden. Het hoort er allemaal bij maar het kan wel worden geheeld. Zo ontstaat er uit het oude iets nieuws. Leonard Cohen bedoelde dat met “There’s a crack in everything, that’s how the light gets in”. In plaats van wat er stuk ging in je leven te willen verbergen, word je uitgenodigd om de stukken weer bijeen te rapen en ze tot iets nieuws te maken, met goudlijm want het mag er zijn……

In alles zit een barst
En juist daar komt het licht door naar binnen, dit geldt voor jouw en mijn barsten. Mensen worden op een bepaalde manier mooier wanneer ze hun imperfectie omarmen en tonen. Je word meer tastbaar als je jezelf laat zien in de volledigheid van wie je bent. Via jouw kwetsbaarheid (barst) creëer je een opening naar de kwetsbaarheid (barst) van de ander. Het is spannend en vraagt om lef en moed om jezelf te zien zoals je bent en om dat wat is te tonen aan anderen. Het bijzondere is echter dat het zelfvertrouwen toeneemt daar waar je je imperfecties toestaat.

Het persoonlijke overstijgen
Je kan dit gegeven nog een stukje verder doortrekken in het transpersoonlijke. Iedereen heeft wel eens een verhelderend inzicht of een sterke intuïtie gehad. Dat zijn momenten die zowel voor het hoofd als voor het hart bevredigend zijn zodat we emotionele en spirituele aspecten van ons leven met elkaar kunnen verbinden. De transpersoonlijke benadering richt zich op heel wording en gaat ervan uit dat al onze ervaringen deel uitmaken van een grotere werkelijkheid. Door al onze ervaringen te verbreden kan inzicht worden verkregen in de diepere betekenis ervan. Dan zijn onze problemen niet alleen maar de lastige situaties waar we vanaf willen maar ook onze mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Tibetaans tantrisch Boeddhisme
Het Tibetaans tantrisch pad is de weg van mededogen, onvoorwaardelijkheid, empathie en compassie, het pad van healing, transformatie en vrijheid. Liever noem ik het geen ‘’therapie” omdat dat suggereert dat er iets mis is en dat we iets moeten veranderen. Er is in de Tibetaanse Tantra niet direct een doel, maar de levenshouding van deze visie maakt dat we indirecte verandering ervaren ofwel een transformatie. Een transformatie van energie, een transformatie van de geest, een fysieke transformatie en een transformatie van gevangenschap naar vrijheid.

In  liefde, licht en balans,

Johan

About Johan Raaimakers